Абітурієнтам

Кафедра фізики і хімії твердого тіла  здійснює підготовку фахівців за спеціальністю Фізика та астрономія, Прикладна фізика та наноматеріали за освітнім рівнем бакалавр денної форми навчання і є випусковою за спеціальністю Фізика та астрономія.
Прийом на освітній рівень бакалавра на перший курс здійснюється на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

 

Спеціальність ступеня бакалавр
Освітня програма
Перелік конкурсних предметів
Фізика та астрономія Фізика твердого тіла

Фізика наносистем

Фізична інформатика

Українська мова та література
Фізика
Математика або Іноземна мова
Прикладна фізика та наноматеріали Радіоелектронне матеріалознавствоІнформаційні системи і технології

Твердотільна електроніка і мікросистемна техніка

Технологія, матеріали і прилади електронної техніки

Українська мова та література
Фізика
Математика або Іноземна мова

 

Подача заяв на вступ

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та
заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених нижче випадків;

Як зареєструвати електронний кабінет вступника в 2018 році і подавати заяви на вступ до вузів?

тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1,
квотою-2;
за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження,
статі або громадянстві вступника в його документах;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або
вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в
електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної
комісії Університету.
Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та
регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних
пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на
конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб не обмежується.

Для вступу абітурієнт до заяви, поданої в паперовій формі, додає:

– документ державного зразка про повну середню освіту і додаток до нього;

– сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання;

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

– чотири кольорові фото розміром 3х4 см, електронне фото шириною 120 пікселів та висотою 150 пікселів;

– копію ідентифікаційного податкового номера;

– папку на зав’язках та один конверт.

Етапи вступної кампанії
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 02 липня 2018 рокудо 18 год. 25 липня 2018 року
прийом заяв та документів з 12 липня 2018 року
закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО до 18 год. 26 липня 2018 року
терміни оприлюднення рейтингових списків вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО не пізніше 01 серпня 2018 року
виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації на місця державного замовленнядо 18 год. 06 серпня 2018 року
за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 09 серпня 2018 року

Професійні можливості випускників

Фізика та астрономія: фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фізики, природничих і технічних наук; математичне моделювання процесів у природничих, технічних і біомедичних системах; розробка апаратури та методик дослідження фізичних процесів і явищ; розробка апаратного забезпечення комп’ютерних систем та їх експлуатація; викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів; робота на підприємствах, які виготовляють елементи та електронні пристрої автоматики, радіоелектроніки та систем зв’язку; робота в науково-дослідних інститутах, дослідно-конструкторських бюро і лабораторіях; організація і керівництво науковими дослідженнями, комерційне матеріалознавство.

Прикладна фізика та наноматеріали: проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, виробничих процесів, які пов’язані з розробкою та створенням елементів оптоелектроніки, оптоелектронних систем передачі та обробки інформації, лазерних технологій в мікро- та оптоелектроніці; експлуатація та обслуговування оптоелектронних систем та приладів у різних галузях господарства; викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів; робота на підприємствах, які виготовляють елементи та електронні пристрої автоматики, радіоелектроніки та систем зв’язку; робота зі складними вимірювальними комплексами, що використовують ПЕОМ; менеджмент і маркетинг технологій, приладів, ідей, ноу-хау та винаходів; виконання обов’язків у фірмах та рекламних агентствах по реалізації нових зразків приладів, матеріалів та технологій.

Більш детальну інформацію про вступ можна отримати на сайтві приймальної комісії університету тут