ОНП 2016

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Цикл загальної підготовки

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (англійська)”

Цикл професійно-наукової підготовки

Робоча програма навчальної дисципліни “Фізика конденсованого стану”

Робоча програма навчальної дисципліни “Квантова теорія систем багатьох частинок”

Вибіркові компоненти освітньої програми

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи дослідження термоелектричних величин”

Робоча програма навчальної дисципліни “Морфологія поверхневих структур наноконденсатів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Термодинаміка реальних кристалів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Тонкоплівкові та нанорозмірні матеріали”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані питання термоелектрики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Кінетичні явища в твердих тілах”