ОНП 2016

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Цикл професійно-наукової підготовки

Навчальна програма навчальної дисципліни “Фізика конденсованого стану”

Навчальна програма навчальної дисципліни “Квантова теорія систем багатьох частинок”

Вибіркові компоненти освітньої програми

Навчальна програма навчальної дисципліни “Методи дослідження термоелектричних величин”

Навчальна програма навчальної дисципліни “Морфологія поверхневих структур наноконденсатів”

Навчальна програма навчальної дисципліни “Термодинаміка реальних кристалів”

Навчальна програма навчальної дисципліни “Тонкоплівкові та нанорозмірні матеріали”

Навчальна програма навчальної дисципліни “Вибрані питання термоелектрики”

Навчальна програма навчальної дисципліни “Кінетичні явища в твердих тілах”