Кваліфікаційні роботи магістрів

Тематика магістерських робіт,

які виконуються на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2021-2022 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи

ФА(м) -11

1. Кадмій телурид, легований кальцієм, барієм і літієм Вікарій Олег Ігорович ФА(М)-11 проф. Прокопів В.В.
2. Енергетичні характеристики тонкоплівкових фотоелектричних структур  на основі напівпровідників II-VI Катанова Лілія Олександрівна проф. Никируй Л.І.

ПФН(м)-11

2. Термоелектричні властивості плівок         PbSnTe Федорик Ольга Ярославівна ПФН(м)-11 проф. Никируй Л.І.
3. Механізми теплопровідності у твердих розчинах PbTeSe Кривий Юрій Ігорович ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.

Тематика магістерських робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2020-202н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи

ФА(м) -11

1.  Механізми розсіювання у пресованому PbTe Бобик Іван Михайлович ФА(М)-11 проф. Горічок І.В.

ПФН(м)-11

2. Термоелектричні властивості плівок         PbSnTe Федорик Ольга Ярославівна ПФН(м)-11 проф. Никируй Л.І.
3. Електрофізичні властивості конденсату легованого телуриду свинцю. Бабюк Юрій Іванович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.

Тематика магістерських, дипломних та кваліфікаційних робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2019-2020 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи

ФА(м) -11

1. Методи моделювання та реконструкції поверхні тонких плівок багатокомпонентних сполук на основі матеріалів IV-VI Василишин Юрій Миколайович ФА(М)-11 проф. Никируй Л.І.
2. Кінетичні властивості гетерофазних твердих розчинів Pb1-xSnxTe. Жаба Віталій Іванович ФА(М)-11 проф. Салій Я.П.
3. Медичні кріотехнологій Уруський Микола Іванович ФА(М)-11 проф. Прокопів В.В.
4. Термодинаміка точкових дефектів самарій телуриду Білейчук Станіслав Олександр ФА(М)-11 проф. Горічок І.В.

ПФН(м)-11

1. Дефектна підсистема твердих розчинів PbCdTe Паньків Яна Орестівна ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
2. Вплив дефектів на транспорт електронів та фононів у твердих розчинах PbCdTe Німко Роман Федорович ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
3. Керування холодильними системами Кушик Володимир Зіновійович ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
4. Вивчення точкових дефектів рентгенівськими методами.

 

Штурмак Тарас Михайлович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
5. Кінетичні властивості твердих розчинів вісмут-сурма. Адамович Любомир Володиморович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
6. Сонячний термоелектричний генератор Прокопів Мар’ян Васильович ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.

Тематика магістерських робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2018-2019 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи
ФА(м) -11
1 Акустичні і акустооптичні властивості твердих розчинів Бура Василь Іванович ФА(М)-11 проф. Прокопів В.В.
2 Дослідження термодинамічних властивостей моделі Ізінга на кубічній гратці Гачинський Андрій Ярославович ФА(М)-11 проф. Салій Я.П.
3 Прикладні програмні системи для фізичних досліджень Кельб Євгеній Ігорович ФА(М)-11 проф. Прокопів В.В.
4 Влив технології диспергування на термоелектричні властивості пресованих матеріалів на основі телуриду свинцю Гузоватий Богдан Іванович ФА(М)-11 проф. Горічок І.В.
5 Симуляція фотоелектричних властивостей тонких плівок CdTe для сонячних фотоелементів Петришин Оксана Богданівна ФА(М)-11 проф. Никируй Л.І.
ПФН(м)-11
1. Термоелектричні властивості матеріалів у системі PbTe-CdTe Шемерлюк Юлія Володимирівна ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
2. Фізико-хімічні властивості телуриду свинцю отриманого пресуванням порошку при варіації технологічних факторів методу Коневич Ольга Петрівна ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
3. Дефектна підсистема і термоелектричні властивості твердих розчинів PbSnTe Хшановська Ольга Зіновіївна ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
4. Кінетичні і динамічні ефекти фотоелектронних і фононних збуджень у широкозонних напівпровідникових кристалах Пилипонюк Юрій Андрійович ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
5 Кінетика зародження рідкої фази в кристалі: молекулярно-динамічне моделювання Дорош Ігор Володимирович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
6. Комп’ютерна моделювання критичної поведінки двовимірної моделі Поттса на трикутній гратці. Дубильовський Назарій Іванович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
7. Вплив поверхні на поведінку носіїв заряду на прикладі тонких плівок IV-VI Ганущак Мар’ян Анатолійович ФА(М)-11 проф. Никируй Л.І.
8. Комп’ютерне моделювання процесів розсіювання носіїв заряду потрійних сполук на основі матеріалів IV-VI у середовищі Maple Голіней Віталій Петрович ПФН(м)-11 проф. Никируй Л.І.
9. Метод аналітичної трансфер-матриці. Стаціонарні стани у двовимірній ямі довільної форми. Басараб Владислав Іванович ПФН(м)-11 доц. Возняк О.М.
10. Розсіювання частинок на ямі довільної форми у методі трансфер-матриці Канака Віталій Тарасович ПФН(м)-11 доц. Возняк О.М.
11. Вплив тунелювання через наночастинки на термоелектричні властивості халькогенідів свинцю Попович Петро Петрович ПФН(м)-11 доц. Возняк О.М.

Тематика магістерських робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2017-2018 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи

ФА(м) -11

1. Методи отримання напівпровідникових наноструктур, аналіз розмірних квантових ефектів, а також застосування для оптимізації їх параметрів математичного планування та моделювання Фіткалюк Микола Васильович ФА(М)-11 доц. Лоп’янко М.А.
2. Визначення технологій газодинамічного потоку пари для отримання епітаксійних шарів та оптимізація процесів з використанням математичних методів Пазина Василь Васильович ФА(М)-11 доц. Лоп’янко М.А.
3. Методика оптичних властивостей тонких плівок CdTe/скло для фотоелектричних застосувань Яремійчук Ольга Василівна ФА(М)-11 проф. Никируй Л.І.
4. Оптичні властивості та дефектова підсистема тонких плівок кадмій телуриду Малярська Іванна Володимирівна ФА(М)-11 проф. Прокопів В.В.

ФА(м) -21

1. Технологія плівкових структур на основі напівпровідників II-VI для сонячних фотоелементів Запухляк Жанна Русланівна ФА(М)-21 проф. Никируй Л.І.

ПФН(м)-11

1. Резонансне тунелювання мікрочастинок через  потенціальні бар’єри Качанюк Євгеній Васильович ПФН(м)-11 доц. Возняк О.М.
2. Термоелектричні властивості матеріалів на основі PbTe та їх конкуренція з іншими термоелектриками Паламар Назарій Михайлович ПФН(м)-11 проф. Никируй Л.І.
3. Використання середовища Maple для розв’язування задач квантової механіки Дейчаківський Михайло Васильович ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
4. Сонячний термоелектричний генератор Шевчук Юрій Петрович ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
5. Статистична обробка топограм Гулян Іван Ярославович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
6. Детермінантна обробка топограм Костюк Богдан Віталійович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
7. Зв’язування електронно-діркової пари в екситоні Ваньє-Мотта в тонких напівпровідникових плівках. Дубницький Любомир Володимирович ПФН(м)-11 проф. Рувінський М.А.

ПФН(м)-21

1. Квазі-хімічний опис утворення власних точкових дефектів в кристалах станум телуриду Сенів Мар’ян Степанович ПФН(м)-21 проф. Прокопів В.В.
2. Квазі-хімічний опис утворення власних точкових дефектів в тонких плівках станум телуриду Дрогомирецька Ольга Петрівна ПФН(м)-21 проф. Прокопів В.В.
3. Термоелектричні властивості твердих розчинів Pb1-xMnxTe Вальтер Роман Володимирович ПФН(м)-21 проф. Никируй Л.І.
4. Математичне планування та фізичне моделювання в технології напівпровідникових тонкоплівкових сполук груп  АIVBVI Овчар Олег Ігорович ПФН(м)-21 доц. Лоп’янко М.А.
5. Оптимізація знаходження експериментальних даних значень фізико-хімічних параметрів напівпровідникових плівок при дослідженні відповідних гіперповерхонь відгуку методом градієнта лінійного наближення. Хомин Роман Володимирович ПФН(м)-21 доц. Лоп’янко М.А.
6. Використання математичного планування  експерименту для оптимізації технології газодинамічного потоку пари Боднар Василь Борисович ПФН(м)-21 доц. Лоп’янко М.А.
Ф(СО) -21 (заочна форма навчання)
1. Морфологія  і симетрія поверхневих нанооб’єктів  парофазних конденсатів АIVBVI Бубон Наталія Віталіївна Ф(СО) -21 проф. Салій Я.П.
2. Розмірні ефекти  електро-фізичних властивостей  тонких плівок на основі nPbTe Перегінчук Марія Юріївна Ф(СО) -21 проф. Салій Я.П.
3. Особливості роботи термоелемента PbSnTe у режимі охолодження (лабораторна робота) Михайлюк Василь Васильович Ф(СО) -21 проф. Никируй Л.І.

Тематика магістерських робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2016-2017 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи

ФА(с) -1

1. Морфологія  поверхневих нанооб’єктів  парофазних конденсатів SnTe Бубон Наталія Віталіївна ФА(с)-1 проф. Салій Я.П.
2. Особливості роботи термоелемента PbSnTe у режимі генерування енергії (лабораторна робота) Михайлюк Василь Васильович ФА(с)-1 доц. Никируй Л.І.
ФА(м)-1
1. Термодинамічні параметри термоелектричних кристалів типу TAGS (Ge2Te3-Ag2Te3) Запухляк Жанна Русланівна ФА(м)-1 доц. Никируй Л.І.

ПФН(м)-11

1. Квазіхімічний опис утворення власних точкових дефектів в кристалах станум телуриду Сенів Мар’ян Степанович ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
2. Квазіхімічний опис утворення власних точкових дефектів в тонких плівках станум телуриду Дрогомирецька Ольга Петрівна ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
3. Термоелектричні властивості твердих розчинів Pb1-xMnxTe Вальтер Роман Володимирович ПФН(м)-11 доц. Никируй Л.І.
4. Математичне планування та фізичне моделювання в технології напівпровідникових тонкоплівкових сполук груп  АIVBVI Овчар Олег Ігорович ПФН(м)-11 доц. Лоп’янко М.А
5. Використання математичного планування  експерименту для оптимізації технології газодинамічного потоку пари Боднар Василь Борисович ПФН(м)-11 доц. Лоп’янко М.А
6. Оптимізація знаходження експериментальних даних значень фізико-хімічних параметрів напівпровідникових плівок при дослідженні відповідних гіперповерхонь відгуку методом градієнта лінійного наближення. Хомин Роман Володимирович ПФН(м)-11 доц. Лоп’янко М.А

ФА(м)-1(з) (заочна форма навчання)

1. Морфологія  і симетрія поверхневих нанооб’єктів  парофазних конденсатів АIVBVI Бубон Наталія Віталіївна ФА(м)-1(з) проф. Салій Я.П.
2. Розмірні ефекти  електро-фізичних властивостей  тонких плівок на основі n-PbTe Перегінчук Марія Юріївна ФА(м)-1(з) проф. Салій Я.П.
3. Особливості роботи термоелемента PbSnTe у режимі охолодження (лабораторна робота) Михайлюк Василь Васильович ФА(м)-1(з) доц. Никируй Л.І.
ФА-41
1. Побудова безвідбивного потенціала із δ-функційного методом оберненої задачі розсіювання Яремійчук Ольга Василівна ФА-41 доц. Никируй Л.І.
2. Термоелектричні властивості термоелементів на основі PbTe в якості холодильних пристроїв. Максим’юк Наталія Тарасівна ФА-41 доц. Никируй Л.І.
3. Квазіхімічний опис дефектоутворення в плюмбум телуриду легованому сріблом Малярська Іванна Володимирівна ФА-41 проф. Прокопів В.В.
4. Віртуальні лабораторні роботи з шкільного курсу фізики Дрозд Вікторія Іванівна ФА-41 проф. Прокопів В.В.
ПФН-41
1. Електрофізичні властивості тонких плівок халькогенідів свинцю Макарук Михайло Васильович ПФН-41 проф. Салій Я.П.
2. Морфологічні характеристики поверхні плівок халькогенідів свинцю. Тімошенков Юрій Олександрович ПФН-41 проф. Салій Я.П.