ОП Прикладна фізика та наноматеріали (2016)

Загальної фізика. Фізика атома, атомного ядра і елементарних частинок (.pdf)

Квантова механіка (.pdf)

Методи математичної фізики (.pdf)

Методи отримання наноматеріалів (.pdf)

Вступ до фізики твердого тіла (.pdf)

Загальна фізика. Молекулярна фізика (.pdf)

Фізичні основи мікроелектроніки (.pdf)

Комп’ютерне моделювання фізичних процесів (.pdf)

Матеріали електронної техніки (.pdf)

Наноструктури і нанотехнології (.pdf)

Теоретична фізика. Електродинаміка (.pdf)

Вступ до фізики твердого тіла (.pdf)