Дисципліни кафедри за іншими спеціальностями

Дисципліни, рекомендовані до Каталогу 1

Академічна доброчесність у навчальному процесі (.pdf)

Дисципліни, рекомендовані до Каталогу 2

Інтернет-технології у фізиці (.pdf)

Прикладні програмні системи у фізиці (.pdf)

Патентознавство та захист інтелектуальної власності (.pdf)

Методологія наукових досліджень (.pdf)

Методи математичної фізики (.pdf)

Основи математичної фізики (.pdf)

Рівняння математичної фізики (.pdf)

 

Спеціальність  “Фізика і астрономія” (ОП Комп’ютерна фізика)(Бакалавр) 2019

Прикладні програмні системи (.pdf)

Графічні пакети у фізиці ФА (КФ)(.pdf)

Комп’ютерна інженерна графіка ФА (КФ)(.pdf)

Інформаційна технології у фізиці ФА(.pdf)

Системи керування та організація баз даних ФА (КФ) (.pdf)

Квантово-хімічне моделювання ФА (.pdf)

Основи комп`ютерного моделювання з перших принципів ФА (.pdf)

Основи системного адміністрування ФА (КФ) (.pdf)

 

 

Спеціальність  “Фізика і астрономія” (Магістр) 2020

Методи квантової теорії ФА (.pdf)

Квантово-хімічні методи розрахунку енергетичного спектру ФА (.pdf)

Фізика конденсованого стану ФА (.pdf)

Методологія наукових досліджень ФА (2020) (.pdf)

Методологія наукових досліджень ФА (2021) (.pdf)

Спеціальність  “Середня освіта. Фізика” (Бакалавр) 2020

Молекулярна фізика (.pdf)

Електродинаміка (.pdf)

Фізика атома (.pdf)

Фізика атома і атомного ядра (.pdf)

Фізика ядра і елементарних частинок (.pdf)

Квантова механіка (.pdf)

Методи математичної фізики (.pdf)

Основи математичної фізики СО(Ф) (.pdf)

Рівняння математичної фізики СО(Ф) (.pdf)

Спеціальність  “Середня освіта. Фізика” (Магістр)

Актуальні проблеми фізики конденсованого стану Ф(СО) (.pdf)

Методологія наукових досліджень (2020) (.pdf)

Методологія наукових досліджень СО(Ф) (2021) (.pdf)

Природничий факультет

Загальна фізика (спец. “Хімія”) (.pdf)

Загальна фізика (спец. “Середня освіта. Хімія”) (.pdf)

Загальна фізика (спец. “Лісове господарство”) (.pdf)

Факультет математики та інформатики

Захист інтелектуальної власності (спец. “Математика”) (.pdf)