ОП “Медична фізика”

Кафедра фізики і хімії твердого тіла  запрошує абітурієнтів на навчання за бакалаврською освітньою програмою
 «Медична фізика»
cпеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
(Інформаційний буклет спеціальності.pdf)

Перелік випробувань для вступу на освітній рівень «Бакалавр»

№ п/п Перелік конкурсних предметів Коефіцієнт
1           Українська мова 0.2
2           Математика 0.4
3 На вибір абітурієнта із переліку:
–       Історія України;
–       Іноземна мова;
–       Біологія;
–       Хімія;
–       Фізика;
–       Географія
0.4

 

Вартість року навчання за контрактом – 21 000 грн (ціна за 2021 рік)

Окрім базових предметів, перелік дисциплін включатиме предмети за спеціалізацією

 • Анатомія і фізіологія людини
 • Основи біохімії
 • Медичні кріотехнології
 • Медична і біологічна фізика
 • Методи медико-біологічних досліджень
 • Синергетика біоструктур
 • Організація та обробка електронної інформації
 • Основи програмування: Python, Mathlab
 • Основи статистики та аналізу: вступ до R
 • Фізичні основи медичних діагностик
 • Медична візуалізація
 • Комп’ютерне моделюванні в медичній фізиці
 • Фізичні основи медичної апаратури
 • Взаємодія випромінювання з біоречовиною
 • Х-променеві методи досліджень у медицині

Наукові дослідження з метою створення нового медичного обладнання;Професія, можливості працевлаштування випускників

 • Експлуатація діагностичного медичного обладнання;
 • Візуалізація та обробка результатів досліджень і спостережень;
 • Аналіз медичних даних;
 • Біохімічні лабораторії.

Одночасно, випускники матимуть високий рівень базових знань з фізики та програмування.