ОП “Матеріали і пристрої відновлювальної енергетики”

Кафедра фізики і хімії твердого тіла  запрошує абітурієнтів на навчання
за бакалаврською освітньою програмою
«Матеріали і пристрої відновлювальної енергетики»
спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
(Інформаційний буклет спеціальності.pdf)

Перелік випробувань для вступу на освітній рівень «Бакалавр»

№ п/п Перелік конкурсних предметів Коефіцієнт
1           Українська мова 0.2
2           Математика 0.4
3 На вибір абітурієнта із переліку:
–       Історія України;
–       Іноземна мова;
–       Біологія;
–       Хімія;
–       Фізика;
–       Географія
0.4

 

Вартість року навчання за контрактом – 21 000 грн (ціна за 2021 рік)

Окрім базових предметів, навчальна програма включає предмети за спеціалізацією:

 • Термоелектричні методи та пристрої
 • Нанотехнології і наноматеріали
 • Енергоаудит і енергоменеджмент
 • Системи накопичення електричної енергії
 • Матеріали та пристрої накопичення енергії
 • Конструювання та витовлення вітрогенераторів
 • Термоелектричне перетворення енергії
 • Термоелектричні генератори і холодильники
 • Основи програмування: Python, Mathlab
 • Основи AutoCad, Compas
 • Конструкційні матеріали для відновлювальної енергетики
 • Системи розподілення, перетворення та стабілізації електричної енергії
 • Фізичні методи нанесення тонких плівок для пристроїв енергетики
 • Оптичні та електричні характеристики фотоелектричних перетворювачів
 • Конструювання, виготовлення сонячних енергетичних установок
 • Сучасні технології виготовлення відновлювальних джерел енергії

Професія, можливості працевлаштування випускників

 • Наукові дослідження з метою розроблення нових відновлювальних джерел енергії;
 • Експлуатація відновлювальних джерел енергії;
 • Розрахунки монтування робочих систем відновлювальних джерел енергії;
 • Розробка матеріалів активних елементів відновлювальних джерел енергії;
 • Фахівець у сфері енергоаудиту та енергоменеджменту;
 • Фахівець з екологічних та економічних питань експлуатації відновлювальних джерел енергії;
 • Інженер систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії.

Одночасно, випускники матимуть високий рівень базових знань з фізики та програмування.