105 – ОП  Матеріали та системи відновлювальної енергетики (б)

Загальна фізика (молекулярна ) (.pdf)

Фізпрактикум 2 (молекулярна фізика)(.pdf)

Електродинаміка (.pdf)

Методи математичної фізики  (.pdf)

Вступ до ФТТ  (.pdf)

Атомна і ядерна фізика (.pdf)

Фізпрактикум 5 (атомна і ядерна фізика) (.pdf)

Квантова механіка (.pdf)

Системи розподілення, перетворення та стабілізації електричної енергії (.pdf)

Моделювання процесів перетворення енергії (.pdf)

Нанотехнології і наноматеріали (.pdf)

Охорона праці при роботі з медичною апаратурою та відновлювальними системами (.pdf)

Фотоелектроніка (.pdf)

Матеріалознавство і технології матеріалів  (.pdf)

Організація та захист наукових досліджень  (.pdf)

Організація та захист наукових досліджень  8 сем (.pdf)

Патентознавство та захист інтелектуальної власності  (.pdf)

Патентознавство та захист інтелектуальної власності   8 сем (.pdf)

Прикладні програмні системи  (.pdf)

Оптичні та електричні характериcтики фотоелектричних перетворювачів(.pdf)

Прикладне застосування термоелектрики  4 сем. (.pdf)

Термоелектричні генератори і холодильники  4 сем. (.pdf)

Термоелектричні матеріали (.pdf)

Термоелектричне перетворення енергії (.pdf)

Прикладне застосування термоелектрики   7 сем. (.pdf)

Термоелектричні генератори і холодильники  7 сем. (.pdf)

Фізичні методи нанесення тонких плівок для пристроїв енергетики  (.pdf)

Фізика і технологія тонких плівок (.pdf)

Техніко-експлуатаційні характеристики фотоелектричних систем  (.pdf)

Конструювання та виготовлення сонячних енергетичних установок (.pdf)

Системи розподілення, перетворення та стабілізації електричної енергії  (.pdf)

Моделювання процесів перетворення енергії (.pdf)

Нанотехнології і наноматеріали  (.pdf)

Охорона праці при роботі з медичною апаратурою та відновлювальними системами (.pdf)

Фотоелектроніка (.pdf)

Матеріалознавство і технології матеріалів  (.pdf)

Організація та захист наукових досліджень  (.pdf)

Організація та захист наукових досліджень  8 сем (.pdf)

Патентознавство та захист інтелектуальної власності (.pdf)

Патентознавство та захист інтелектуальної власності  8 сем (.pdf)

Прикладні програмні системи  (.pdf)

Оптичні та електричні характериcтики фотоелектричних перетворювачів (.pdf)