ОП Прикладна фізика та наноматеріали (2020)

Нормативні дисципліни

Концепція сучасного природознавства (.pdf) (кафедра МіНТ)

Фізика твердого тіла (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Фізика напівпровідників (.pdf)(кафедра ФХТТ)

Механізми генерації і накопичення заряду в електрохімічних системах (.pdf) (кафедра МіНТ)

Фрактали (.pdf(кафедра ФХТТ)

Фізико-технічні основи термоелектричного матеріалознавства (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Керування стартапами (.pdf)

Наукові семінари 1 (.pdf) (кафедра ФХТТ)

 

Додаткові курси, які можуть бути обрані студентами, як вибіркові (категорія 3)

Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Фізика реальних кристалів (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Методи квантової теорії у фізиці наносистем (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Тонкоплівкове матеріалознавство (.pdf(кафедра ФХТТ)

Основи синергетики (.pdf) (кафедра ФіМВ)

Методологія наукових досліджень ПФН (2020)  (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Методологія наукових досліджень ПФН (2021) (.pdf(кафедра ФХТТ)

Коливання і хвилі  (.pdf(кафедра МіНТ)

Лазерні технології в прикладному матеріалознавстві (.pdf(кафедра МіНТ)

Фізика конденсованого стану речовини (.pdf) (кафедра МіНТ)

Вуглецеві та оксидні наноматеріали (.pdf) (кафедра МіНТ)

Фізика конденсованого стану  (.pdf(кафедра МіНТ)

Методи дослідження наноматеріалів (.pdf) (кафедра МіНТ)