Наукова робота студентів

Наукова робота студентів пов’язана із тематиками науково-дослідних робіт кафедри, а також із вибраною ними спеціалізацією.

На кафедрі функціонують наступні проблемні групи студентів:

Назва студентської проблемної групи      Кількість студентів
Технологія тонких плівок
Синтез і властивості  термоелектричних матеріалів
Кристалохімія точкових дефектів у напівпровідникових кристалах і плівках
Транспортні явища у напівпровідниках

Найбільш здібні студенти замість складання іспиту зі спеціалізації на четвертому курсі захищають кваліфікаційні роботи.

Також  студенти доповідають про свої наукові результати на науковому семінарі кафедри «Фізико-хімічні основи напівпровідникового матеріалознавства».

Всі студенти, які виконують кваліфікаційні(магістерські) роботи на кафедрі, доповідають про свої наукові досягнення на звітній науковій конференції студентів.  Крім магістрантів, у роботі цієї конференції також беруть участь найбільш талановиті студенти бакалаврату. Свої найвагоміші наукові здобутки студенти публікують у збірниках наукових праць і доповідають на регіональних і міжнародних наукових конференціях.

Студенти, які мають найвагоміші наукові результати, регулярно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.