Вступникам

Кафедра фізики і хімії твердого тіла   є випусковою  для бакалаврів освітньої  програми “Прикладна фізика та наноматеріали” спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”  та магістрів освітньої програми Прикладна фізика та наноматеріали спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”.
Особливістю освітньої програми є її прикладна орієнтація на напрямки (студент в рамках освітньої програми самостійно обирає предмети за напрямками):
– Медична фізика;
– Матеріали та системи відновлювальної енергетики. 
 Інформаційний буклет спеціальності. pdf.
Прийом на освітній рівень бакалавра на перший курс здійснюється на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

 

Спеціальність ступеня
бакалавр
Освітня програма
Перелік конкурсних предметів
Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали
(із орієнтацією на напрямки: медична фізика та матеріали та системи відновлювальної енергетики)
Українська мова та література
Математика
На вибір вступника із переліку:
–       Історія України;
–       Іноземна мова;
–       Біологія;
–       Хімія;
–       Фізика;
–       Географія

 

Подача заяв на вступ

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та
заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених нижче випадків;

Як зареєструвати електронний кабінет вступника  і подавати заяви на вступ до вузів?

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2021 років), співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697;
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Правил прийому;
за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і   у   відповідному  документі  про  раніше   здобуту   освіту  та у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фото полімерних технологій їх виготовлення;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 7 розділу VII  Правил прийому;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Університету.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до  Правил прийому.
Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та
регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних
пропозиціях   та до 30 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Для вступу абітурієнт до заяви, поданої в паперовій формі, додає:

– документ державного зразка про повну середню освіту і додаток до нього;

– сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання;

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

– чотири кольорові фото розміром 3х4 см, електронне фото шириною 120 пікселів та висотою 150 пікселів;

– копію ідентифікаційного податкового номера;

– папку на зав’язках та один конверт.

Етапи вступної кампанії
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  1 липня 2021 року
прийом заяв та документів розпочинається 14 липня 2021 року
закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО о 18.00 23 липня 2021 року
терміни оприлюднення рейтингових списків вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО до 18.00 28 липня 2021 року
виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації до 9 серпня 2021 року

Більш детальну інформацію про вступ можна отримати на сайті Приймальної комісії університету тут