Кваліфікаційні та магістерські роботи

Тематика магістерських та кваліфікаційних робіт,

 на 2023-2024 н.р.

(тематика кваліфікаційних та магістерських  робіт на вибір)

ПІБ керівника Група К-ть студентів Студент Тема
Магістерські роботи
Никируй Л.І.


ФА(м)-11
1  Бойко Володимир Енергія Фермі сильнолегованого телуриду свинцю
Никируй Л.І. 1 Дейчаківський Михайло Рухливість носіїв заряду та фотопровідність у тонких плівках CdTe
Горічок І.В. 1 Кривий Юрій Теплопровідність твердих розчинів PbTeSe
Салій Я.П. 1 Коржак  Анатолій Механізми розсіювання носіїв заряду в напівпровідниках: роль фононів
Яворський Р.С. 1 Бойко Андрій Технологія осадження і параметри верхнього провідного шару сонячних елементів.
Дзумедзей Р.О 1 Горганюк Назар Розрахунок кінетичних параметрів легованих бінарних сполук.
Яворський Я.С. 1 Яременко Валентин Термоелектричні властивості наноструктур на основі сполук PbSnTe
Гордійчук П.І. 1 Міщенко Вікторія Ефект поверхні підкладки для аналізу структурних характеристик тонких плівок CdTe
Горічок І.В. ПФН(м)-11 3 Зузук Богдан Механізми розсіювання носіїв струму у пресованому PbTe
Калуський Петро Розрахунок параметрів сегментних термоелементів
Петрів Богдан Дефектна підсистема кристалів PbHgTe
Салій Я.П. 1 Юрків Владислав Механізми розсіювання фононів в напівпровідниках: роль дефектів і дислокацій
Дзумедзей Р.О 3 Стефанців Микола Розрахунок основних термоелектричних параметрів твердого розчину PbSnTe.
Гаврилюк Ігор Вплив амфотерних домішок на значення теплопровідності напівпровідника PbTe
Ковбель Олександр Розрахунок рухливості носіїв заряду в напівпровідникових тонких плівках легованих бінарних сполук
Яворський Р.С. 1 Сідак Владислав Технологія дослідження фотоелектричних параметрів
Яворський Я.С. 1 Рибак Андрій Конструювання і дослідження параметрів тонкоплівкових термогенераторів на гнучкій підкладці.
Гордійчук П.І. 1 Іванишин Тарас Ефективна маса носіїв заряду у потрійних сполуках на основі напівпровідників IV-VI
Кваліфікаційні роботи
Никируй Л.І. Ф-41 1 Гуцуляк Михайло Середовище квантово-хімічних розрахунків CASTEP: застосування для оптимізації фотоелектричних характеристик CdTe
Яворський Р.С. ПФмф-41 1 Ватаманюк Соломія Дослідження параметрів буферного шару тонкоплівкових гетеро структур
Горічок І.В. 1 Гринів Іван Розрахунок термоелектричної якості матеріалів групи А4В6
Никируй Л.І. ПФмс-41 2 Кочержук Віталій Енергетичні характеристики CdTe для фотоелектричного перетворення енергії
Ковбасюк Станіслав Динаміка носіїв заряду та фотоелектричні характеристики тонких плівок CdTe

Тематика магістерських та кваліфікаційних робіт,

 на 2022-2023 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи
1. Творчі задачі при викладанні курсу “Атомна фізика” Бринський Роман Ярославович ФА(м)-11 проф. Салій Я.П.
2. Фрактали у фізиці Тріщ Андрій Русланович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
3. Дефектна підсистема телуридів рідкісноземельних металів Рєчкін Андрій Максимович ФА(м)-11 проф. Горічок І.В.
4. Вплив непараболічності зон на розрахунок електронної
теплопровідності напівпровідників групи А4В6
Дадяк Іван Богданович ФА(м)-11 проф. Горічок І.В.
5. Термоелектричні властивості GePb(Ві)Te Корж Віталій Богданович ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
6. Переваги методу гарячого пресування при формуванні термоелементів Тулай Ярослав Михайлович ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
7. Розвиток наукових досліджень термоелектричних матеріалів. Переваги
термоелектричних параметрів сучасних матеріалів
Семенишин Михайло Дмитрович ПФН(м)-11 доц. Дзумедзей Р.О.
8.  Методи розрахунку основних термоелектричних параметрів матеріалів для середньотемпературного діапазону Смелянський Ілля Романович ФА(м)-11 доц. Дзумедзей Р.О.
9. Опрацювання морфології поверхні тонких плівок у середовищі
GWIDDION (підготовка лабораторної роботи).
Іванов Володимир Іванович ФА(м)-11 проф. Никируй Л.І.
10. Симуляція фотоелектричних процесів у програмному середовищі SCAPC:
квантова ефективність та фактор заповнення (підготовка лабораторної
роботи).
Чобанюк Михайло Михайлович ФА(м)-11 проф. Никируй Л.І.
11. Термоелектрична ефективність мікромодулів на основі PbTe для
медичного застосування
Макарович Тарас Анатолійович ПФН(м)-11 проф. Никируй Л.І.
12. Аналіз поверхні тонких плівок CdTe за допомогою математичного апарату. Шабацький Юрій Іванович ФА(м)-11 викл. Яворський Р.С.
13. Оптичні властивості напівпровідникових бінарних сполук II-VI Тулай Олег Михайлович ПФН(м)-11 викл. Яворський Р.С.
Кваліфікаційні роботи
ФА-41
1. Порівняння різних програмних пакетів ab initio-розрахунків для
дослідження структури напівпровідникових систем на основі PbTe
Петрів Богдан Романович ФА-41 проф. Никируй Л.І.
2. Вплив точності визначення енергетичних параметрів дефектів на
розрахунок концентрацій точкових дефектів у методі КХР
Бойко Володимир Олександрович ФА-41 проф. Горічок І.В.
ПФмф-41
1. Вплив зерен на термоелектричні характеристики плівок PbSnAgTe Рибак Андрій Васильович ПФмф-41 проф. Никируй Л.І.
2. Творчі задачі при викладанні курсу “Ядерна фізика” Горганюк Назар Романонович ПФмф-41 проф. Салій Я.П.
ПФмс-41
1. Моделювання фотоелектричних параметрів сонячного елемента на основі
напівпровідникових сполук II-VI
Ворона Андрій Ігорович ПФмс-41 викл. Яворський Р.С.
2. Тонкоплівкові фотоелектричні перетворювачі Сідак Владислав Володимирович ПФмс-41 викл. Яворський Р.С.
3. Розрахунок кінетичних параметрів на прикладі бінарних сполук. Ємаєв Ігор Віталійович ПФмс-41 доц. Дзумедзей Р.О.

 

 

Тематика магістерських та кваліфікаційних робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2021-2022 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи

ФА(м) -11

1. Кадмій телурид, легований кальцієм, барієм і літієм Вікарій Олег Ігорович ФА(М)-11 проф. Прокопів В.В.
2. Енергетичні характеристики тонкоплівкових фотоелектричних структур  на основі напівпровідників II-VI Катанова Лілія Олександрівна проф. Никируй Л.І.

ПФН(м)-11

2. Термоелектричні властивості плівок         PbSnTe Федорик Ольга Ярославівна ПФН(м)-11 проф. Никируй Л.І.
3. Механізми теплопровідності у твердих розчинах PbTeSe Кривий Юрій Ігорович ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
Кваліфікаційні роботи
ПФН-41
1. Фрактальні структури в природі Тріщ Андрій Русланович ПФН-41 проф. Салій Я.П.
2. Вплив тунелювання через наноструктурні утворення на термоелектричну добротність термоелектричних матеріалів Семенишин Михайло Дмитрович ПФН-41 доц. Возняк О. М.

Тематика магістерських та кваліфікаційних робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2020-202н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи

ФА(м) -11

1.  Механізми розсіювання у пресованому PbTe Бобик Іван Михайлович ФА(М)-11 проф. Горічок І.В.

ПФН(м)-11

2. Термоелектричні властивості плівок         PbSnTe Федорик Ольга Ярославівна ПФН(м)-11 проф. Никируй Л.І.
3. Електрофізичні властивості конденсату легованого телуриду свинцю. Бабюк Юрій Іванович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
Кваліфікаційні роботи
ПФН-41
1. Термоелектричні властивості твердих розчинів GePbTe Черкач Христина Петрівна ПФН-41 проф. Горічок І.В.
2. Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTeSe Кривий Юрій Ігорович ПФН-41 проф. Горічок І.В.

ФА-41

3. Синтез та властивості оксиду графену Малахов Андрій Андрійович ФА-41 проф. Салій Я.П.
4. Електрофізичні властивості конденсату на ситалі телуриду свинцю легованого сурмою. Бринський Роман Ярославович ФА-41 проф. Салій Я.П.
5. Дослідження фотоелектричних властивостей напівпровідникових парофазних тонких плівок Катанова Лілія Олександрівна ФА-41 проф. Прокопів В.В.
6. Моделювання фізичних процесів в середовищі Python Вікарій Олег Ігорович ФА-41 проф. Прокопів В.В.
7. Побудова безвідбивного потенціала із δ-функційного методом оберненої задачі розсіювання Шарваровська Юлія Юріївна ФА-41 доц. Возняк О.М

Тематика магістерських та кваліфікаційних робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2019-2020 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи

ФА(м) -11

1. Методи моделювання та реконструкції поверхні тонких плівок багатокомпонентних сполук на основі матеріалів IV-VI Василишин Юрій Миколайович ФА(М)-11 проф. Никируй Л.І.
2. Кінетичні властивості гетерофазних твердих розчинів Pb1-xSnxTe. Жаба Віталій Іванович ФА(М)-11 проф. Салій Я.П.
3. Медичні кріотехнологій Уруський Микола Іванович ФА(М)-11 проф. Прокопів В.В.
4. Термодинаміка точкових дефектів самарій телуриду Білейчук Станіслав Олександр ФА(М)-11 проф. Горічок І.В.

ПФН(м)-11

1. Дефектна підсистема твердих розчинів PbCdTe Паньків Яна Орестівна ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
2. Вплив дефектів на транспорт електронів та фононів у твердих розчинах PbCdTe Німко Роман Федорович ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
3. Керування холодильними системами Кушик Володимир Зіновійович ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
4. Вивчення точкових дефектів рентгенівськими методами.

 

Штурмак Тарас Михайлович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
5. Кінетичні властивості твердих розчинів вісмут-сурма. Адамович Любомир Володиморович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
6. Сонячний термоелектричний генератор Прокопів Мар’ян Васильович ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
Кваліфікаційні роботи
ФА – 41
1. Розсіювання частинок на нанокластері Гаусівським потенціалом Прошак Ярина Віталіївна ФА-41 доц. Возняк О.М.
2. Розробка фізичних лабораторних робіт з використанням мікропроцесора Arduino Пулькас Надія Володимирівна ФА-41 проф. Салій Я.П.

ПФН-41

3. Технологія і структура фотоелектричних тонких плівок із нановкрапленнями Рєчнік Андрій Максимович ПФН-41 проф. Никируй Л.І.
4. Система автоматизованого проектування КОМПАС-3D»: завдання і вправи Барабаш Артур Васильович ПФН-41 проф. Прокопів .В.В.

Тематика магістерських та кваліфікаційних робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2018-2019 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи
ФА(м) -11
1 Акустичні і акустооптичні властивості твердих розчинів Бура Василь Іванович ФА(М)-11 проф. Прокопів В.В.
2 Дослідження термодинамічних властивостей моделі Ізінга на кубічній гратці Гачинський Андрій Ярославович ФА(М)-11 проф. Салій Я.П.
3 Прикладні програмні системи для фізичних досліджень Кельб Євгеній Ігорович ФА(М)-11 проф. Прокопів В.В.
4 Влив технології диспергування на термоелектричні властивості пресованих матеріалів на основі телуриду свинцю Гузоватий Богдан Іванович ФА(М)-11 проф. Горічок І.В.
5 Симуляція фотоелектричних властивостей тонких плівок CdTe для сонячних фотоелементів Петришин Оксана Богданівна ФА(М)-11 проф. Никируй Л.І.
ПФН(м)-11
1. Термоелектричні властивості матеріалів у системі PbTe-CdTe Шемерлюк Юлія Володимирівна ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
2. Фізико-хімічні властивості телуриду свинцю отриманого пресуванням порошку при варіації технологічних факторів методу Коневич Ольга Петрівна ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
3. Дефектна підсистема і термоелектричні властивості твердих розчинів PbSnTe Хшановська Ольга Зіновіївна ПФН(м)-11 проф. Горічок І.В.
4. Кінетичні і динамічні ефекти фотоелектронних і фононних збуджень у широкозонних напівпровідникових кристалах Пилипонюк Юрій Андрійович ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
5 Кінетика зародження рідкої фази в кристалі: молекулярно-динамічне моделювання Дорош Ігор Володимирович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
6. Комп’ютерна моделювання критичної поведінки двовимірної моделі Поттса на трикутній гратці. Дубильовський Назарій Іванович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
7. Вплив поверхні на поведінку носіїв заряду на прикладі тонких плівок IV-VI Ганущак Мар’ян Анатолійович ФА(М)-11 проф. Никируй Л.І.
8. Комп’ютерне моделювання процесів розсіювання носіїв заряду потрійних сполук на основі матеріалів IV-VI у середовищі Maple Голіней Віталій Петрович ПФН(м)-11 проф. Никируй Л.І.
9. Метод аналітичної трансфер-матриці. Стаціонарні стани у двовимірній ямі довільної форми. Басараб Владислав Іванович ПФН(м)-11 доц. Возняк О.М.
10. Розсіювання частинок на ямі довільної форми у методі трансфер-матриці Канака Віталій Тарасович ПФН(м)-11 доц. Возняк О.М.
11. Вплив тунелювання через наночастинки на термоелектричні властивості халькогенідів свинцю Попович Петро Петрович ПФН(м)-11 доц. Возняк О.М.

Тематика магістерських та кваліфікаційних робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2017-2018 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи

ФА(м) -11

1. Методи отримання напівпровідникових наноструктур, аналіз розмірних квантових ефектів, а також застосування для оптимізації їх параметрів математичного планування та моделювання Фіткалюк Микола Васильович ФА(М)-11 доц. Лоп’янко М.А.
2. Визначення технологій газодинамічного потоку пари для отримання епітаксійних шарів та оптимізація процесів з використанням математичних методів Пазина Василь Васильович ФА(М)-11 доц. Лоп’янко М.А.
3. Методика оптичних властивостей тонких плівок CdTe/скло для фотоелектричних застосувань Яремійчук Ольга Василівна ФА(М)-11 проф. Никируй Л.І.
4. Оптичні властивості та дефектова підсистема тонких плівок кадмій телуриду Малярська Іванна Володимирівна ФА(М)-11 проф. Прокопів В.В.

ФА(м) -21

1. Технологія плівкових структур на основі напівпровідників II-VI для сонячних фотоелементів Запухляк Жанна Русланівна ФА(М)-21 проф. Никируй Л.І.

ПФН(м)-11

1. Резонансне тунелювання мікрочастинок через  потенціальні бар’єри Качанюк Євгеній Васильович ПФН(м)-11 доц. Возняк О.М.
2. Термоелектричні властивості матеріалів на основі PbTe та їх конкуренція з іншими термоелектриками Паламар Назарій Михайлович ПФН(м)-11 проф. Никируй Л.І.
3. Використання середовища Maple для розв’язування задач квантової механіки Дейчаківський Михайло Васильович ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
4. Сонячний термоелектричний генератор Шевчук Юрій Петрович ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
5. Статистична обробка топограм Гулян Іван Ярославович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
6. Детермінантна обробка топограм Костюк Богдан Віталійович ПФН(м)-11 проф. Салій Я.П.
7. Зв’язування електронно-діркової пари в екситоні Ваньє-Мотта в тонких напівпровідникових плівках. Дубницький Любомир Володимирович ПФН(м)-11 проф. Рувінський М.А.

ПФН(м)-21

1. Квазі-хімічний опис утворення власних точкових дефектів в кристалах станум телуриду Сенів Мар’ян Степанович ПФН(м)-21 проф. Прокопів В.В.
2. Квазі-хімічний опис утворення власних точкових дефектів в тонких плівках станум телуриду Дрогомирецька Ольга Петрівна ПФН(м)-21 проф. Прокопів В.В.
3. Термоелектричні властивості твердих розчинів Pb1-xMnxTe Вальтер Роман Володимирович ПФН(м)-21 проф. Никируй Л.І.
4. Математичне планування та фізичне моделювання в технології напівпровідникових тонкоплівкових сполук груп  АIVBVI Овчар Олег Ігорович ПФН(м)-21 доц. Лоп’янко М.А.
5. Оптимізація знаходження експериментальних даних значень фізико-хімічних параметрів напівпровідникових плівок при дослідженні відповідних гіперповерхонь відгуку методом градієнта лінійного наближення. Хомин Роман Володимирович ПФН(м)-21 доц. Лоп’янко М.А.
6. Використання математичного планування  експерименту для оптимізації технології газодинамічного потоку пари Боднар Василь Борисович ПФН(м)-21 доц. Лоп’янко М.А.
Ф(СО) -21 (заочна форма навчання)
1. Морфологія  і симетрія поверхневих нанооб’єктів  парофазних конденсатів АIVBVI Бубон Наталія Віталіївна Ф(СО) -21 проф. Салій Я.П.
2. Розмірні ефекти  електро-фізичних властивостей  тонких плівок на основі nPbTe Перегінчук Марія Юріївна Ф(СО) -21 проф. Салій Я.П.
3. Особливості роботи термоелемента PbSnTe у режимі охолодження (лабораторна робота) Михайлюк Василь Васильович Ф(СО) -21 проф. Никируй Л.І.

Тематика магістерських та кваліфікаційних робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2016-2017 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Магістерські роботи

ФА(с) -1

1. Морфологія  поверхневих нанооб’єктів  парофазних конденсатів SnTe Бубон Наталія Віталіївна ФА(с)-1 проф. Салій Я.П.
2. Особливості роботи термоелемента PbSnTe у режимі генерування енергії (лабораторна робота) Михайлюк Василь Васильович ФА(с)-1 доц. Никируй Л.І.
ФА(м)-1
1. Термодинамічні параметри термоелектричних кристалів типу TAGS (Ge2Te3-Ag2Te3) Запухляк Жанна Русланівна ФА(м)-1 доц. Никируй Л.І.

ПФН(м)-11

1. Квазіхімічний опис утворення власних точкових дефектів в кристалах станум телуриду Сенів Мар’ян Степанович ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
2. Квазіхімічний опис утворення власних точкових дефектів в тонких плівках станум телуриду Дрогомирецька Ольга Петрівна ПФН(м)-11 проф. Прокопів В.В.
3. Термоелектричні властивості твердих розчинів Pb1-xMnxTe Вальтер Роман Володимирович ПФН(м)-11 доц. Никируй Л.І.
4. Математичне планування та фізичне моделювання в технології напівпровідникових тонкоплівкових сполук груп  АIVBVI Овчар Олег Ігорович ПФН(м)-11 доц. Лоп’янко М.А
5. Використання математичного планування  експерименту для оптимізації технології газодинамічного потоку пари Боднар Василь Борисович ПФН(м)-11 доц. Лоп’янко М.А
6. Оптимізація знаходження експериментальних даних значень фізико-хімічних параметрів напівпровідникових плівок при дослідженні відповідних гіперповерхонь відгуку методом градієнта лінійного наближення. Хомин Роман Володимирович ПФН(м)-11 доц. Лоп’янко М.А

ФА(м)-1(з) (заочна форма навчання)

1. Морфологія  і симетрія поверхневих нанооб’єктів  парофазних конденсатів АIVBVI Бубон Наталія Віталіївна ФА(м)-1(з) проф. Салій Я.П.
2. Розмірні ефекти  електро-фізичних властивостей  тонких плівок на основі n-PbTe Перегінчук Марія Юріївна ФА(м)-1(з) проф. Салій Я.П.
3. Особливості роботи термоелемента PbSnTe у режимі охолодження (лабораторна робота) Михайлюк Василь Васильович ФА(м)-1(з) доц. Никируй Л.І.
ФА-41
1. Побудова безвідбивного потенціала із δ-функційного методом оберненої задачі розсіювання Яремійчук Ольга Василівна ФА-41 доц. Никируй Л.І.
2. Термоелектричні властивості термоелементів на основі PbTe в якості холодильних пристроїв. Максим’юк Наталія Тарасівна ФА-41 доц. Никируй Л.І.
3. Квазіхімічний опис дефектоутворення в плюмбум телуриду легованому сріблом Малярська Іванна Володимирівна ФА-41 проф. Прокопів В.В.
4. Віртуальні лабораторні роботи з шкільного курсу фізики Дрозд Вікторія Іванівна ФА-41 проф. Прокопів В.В.
ПФН-41
1. Електрофізичні властивості тонких плівок халькогенідів свинцю Макарук Михайло Васильович ПФН-41 проф. Салій Я.П.
2. Морфологічні характеристики поверхні плівок халькогенідів свинцю. Тімошенков Юрій Олександрович ПФН-41 проф. Салій Я.П.