Освітня програма “Фізика та астрономія” (104, Доктор філософії)

Освітньо-наукова програма “Фізика та астрономія” (спеціальність 104 – Фізика та астрономія):

Освітня програма

Історія розвитку ОП:

Пропозиції та зауваження щодо покращення освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу кафедри (kfhtt@pnu.edu.ua)

Мета освітньої програми

Освітньо-наукова програма передбачає надання здобувачам освітньо-наукового рівня у аспірантурі необхідних навичок для здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Гарант освітньої програми

Салій Ярослав Петрович,

доктор фізико-математичних наук, професор

yaroslav.saliy@pnu.edu.ua

 

Силабус
навчальної дисципліни
Кредити ECTS Кількість годин Форма контролю
 
Семестр 1
Іноземна мова 3 Залік
Організація наукової діяльності 3 Лекції: 20 год;
Практичні/семінарські: 10 год
Залік
Філософія і методологія науки 3 Лекції: 18 год;
Практичні: 26 год;
Лабораторні: 20 год
Екзамен
Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика 3 Лекції: 20 год;
Практичні/семінарські: 10 год
Залік
Управління науково-дослідницькими  проектами 3 Лекції: 20 год;
Практичні/семінарські: 10 год
Залік
Вибрані питання фізики твердого тіла 3 Лекції: 20 год;
Практичні/семінарські: 10 год
Залік
Термодинаміка реальних кристалів 3 Лекції: 20 год;
Практичні/семінарські: 10 год
Залік
Семестр 2
Іноземна мова 3 Екзамен
Організація наукової діяльності 3 Залік
Вибрані питання фізики твердого тіла 3 Лекції: 14 год;
Практичні: 16 год
Екзамен
Термодинаміка реальних кристалів 3 Залік
Методи отримання кристалічних матеріалів 3 Залік
Семестр 3
Іноземна мова 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 Залік
Дисципліна за вибором 3 Залік

 

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Теоретичні і експериментальні фізичні дослідження.

Дослідник­ початківець отримує повну підтримку при опрацюванні теми дослідження та підготовки практичної та теоретичної/методичної стратегії.

Можливе працевлаштування

Випускники можуть працювати на посадах, які визначені Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»:

2111 Професіонали в галузі фізики та астрономії

2111.1 Наукові співробітники (фізика, астрономія)

2111.2 Фізики та астрономи

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами

2447.1 Наукові співробітники (проекти та програми)

2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами

1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій

1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

1237.1 Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

1237.2 Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

1238 Керівники проектів та програм

1239 Керівники інших функціональних підрозділів

Офіційні партнери та бази практики, закордонні партнери (підписано документи про співпрацю):

  • AGH University of Krakow (Краків, Республіка Польща);
  • Центр сучасної офтальмології (м. Івано-Франківськ);
  • університетська клініка Мюнстеру (Німеччина), університет Філіппа в Марбурзі (Німеччина) – проєкт щодо створення спільного Центру молекулярної медицини;
  • Rzeszow University (Жешув, Республіка Польща);
  • Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Додаткові переваги освітньої програми:

  • здобувачі освітньо-наукової програми мають можливість стажуватися на базі університетів-партнерів в Україні та за її межами;
  • участь у програмах академічного обміну в європейських університетах (до 2023 року здобувачі мали можливість академічного обміну із університетами Словенії, Польщі, Німеччини, США), а також участі у спільних чи індивідуальних грантових програмах ЄС (напр., ESTEEM H2020 EU) чи окремих країн (напр., NAWA, Польща; BMBF, Німеччина, тощо);
  • доступ до сучасного обладнання та літератури!