Аспіранти кафедри

1-й рік навчання
 з відривом від виробництва:

Кулик Олександр Геннадійович

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Вплив термообробки на мікро і нанодефекти у твердих розчинах PbSbTe, PbCdTe.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
професор Горічок І.В.


Інформація про дисертаційне дослідження

  

Катанова Лілія Олександрівна

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Оптичні та фотоелектричні властивості
тонких плівок II-VI із поверхневими
нанооб’єктами металів та оксидів металів

Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук,
професор Никируй Л.І.


Інформація про дисертаційне дослідження

 

Возняк Андрій Богданович

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Морфологія та фотоелектричні властивості сполук на основі халькогенідів цинку.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
професор Салій Я.П.


Інформація про дисертаційне дослідження

 

Варварук Василь Миколайович

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Структурні властивості та динаміка носіїв заряду у фотоелектричних системах перетворення енергії на основі гетероструктур II-VI.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
професор Салій Я.П.


Інформація про дисертаційне дослідження

 

Шмигельський Ярослав Володимирович

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Вплив морфології поверхні на термоелектричні властивості наноструктур на основі сполук PbSnTeSe.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук     Яворський Я.С.


Інформація про дисертаційне дослідження

 

Глеб Володимир Федорович

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Процеси росту і зародкоутворення тонкоплівкових наноструктур сполук II-VI та їх вплив на оптичні і фотоелектричні властивості.
Науковий керівник – доктор філософії     Яворський Р.С.


Інформація про дисертаційне дослідження

 

Кобиляк Роман Ярославович

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Тонкоплівкові гетероструктури напівпровідникових сполук: технологія вирощування, морфологія поверхні, електронна конфігурація, оптичні параметри.
Науковий керівник – доктор філософії     Яворський Р.С.


Інформація про дисертаційне дослідження

 

 

 

2-й рік навчання
 з відривом від виробництва:

Балан Володимир Романович

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Структурні дефекти і властивості композитних матеріалів на основі сполук А2B4C6.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
професор Горічок І.В.


Інформація про дисертаційне дослідження

  

Кривулич Роман Іванович

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Інтеркаляційні процеси в низькорозмірних структурах, ініційовані лазерним та ультразвуковим опроміненням
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
професор Яблонь Л.С.


Інформація про дисертаційне дослідження

 

Олексин Остап Ярославович

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Особливості динаміки електронів та фононів у твердих розчинах системи Bi-Te-Se для термоелектричного застосування.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук     Дзумедзей Р.О.


Інформація про дисертаційне дослідження

 

Середа Іван Любомирович

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Морфологія поверхні та термоелектричні характеристики тонких плівок на основі сполук II-VI із заміщенням у підгратці металу.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук     Дзумедзей Р.О.


Інформація про дисертаційне дослідження

 

Говдяк Віталій Ігорович

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Термодинаміка дефектної підсистеми твердих розчинів GePbTe та їх властивості.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
професор Горічок І.В.


Інформація про дисертаційне дослідження

 

Грицяк Михайло Дмитрович

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Вплив міжзеренних бар’єрів на термоелектричні властивості тонких плівок чотирикомпонентних сполук на основі систем IV-VI та II-VI.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук,
професор Никируй Л.І.


Інформація про дисертаційне дослідження

 

 

3-й рік навчання
 з відривом від виробництва:

Купчак Тетяна Володимирівна.

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Синтез і властивості
високоентропійних матеріалів з низькою теплопровідністю на основі сполук А4В6
.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Горічок І.В.

Інформація про дисертаційне дослідження

 

 

 

4-й рік навчання
 з відривом від виробництва:

Малярська Іванна Володимирівна.

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Структурні, оптичні та термодинамічні властивості тонких плівок CdTe, легованих елементами І, ІІ та VII груп.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, професор Никируй Л.І.

Інформація про дисертаційне дослідження

 

 

 

Хшановська Ольга  Зіновіївна .

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Мікро та нанодефекти у багатофазних термоелектричних
матеріалах на основі сполук А4В6
.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
професор Горічок І.В.

Інформація про дисертаційне дослідження

 

 

 

Олексин Жанна Русланівна

Спеціальність 104 – фізика та астрономія.
Тема дисертації “Процеси росту, топологія та фотоелектричні властивості багатошарових структур на основі сполук ІІ-VI.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, професор Никируй Л.І.

Інформація про дисертаційне дослідження