Наукова робота

Основні напрямки наукових досліджень кафедри

 1. Наносистеми  на основі напівпровідникових матеріалів халькогенідів металів ІІ та ІV підгруп.
 2. Динамічні та кінетичні властивості в низькорозмірних напівпровідникових системах.
 3. Квазіхімічний опис точкових дефектів у сполуках II-VI та IV-VI.
 4. Розсіювання носіїв заряду і оптимізація термоелектричних властивостей тонких плівок на основі халькогенідів свинцю.
 5. Точкові дефекти, структура, енергетичні та електричні властивості сполук IV-VI.
 6. Термоелектричні властивості об’ємних зразків та тонких плівок на основі сполук IV-VI.
 7. Фотоелектричні властивості тонкоплівкових гетеросистем (на основі матеріалів II-VI).

Науково-дослідна робота студентів здійснюється у спільних лабораторіях кафедри ФХТТ та ФХІ: 

1. Технології тонких плівок та електронної мікроскопії , 111 ЦК (відп. Горічок І.В);

2. Термоелектричних явищ у напівпровідниках, 03б ЦК;

3. Технології тонких напівпровідникових плівок, 07 ЦК;

4. Синтезу термоелектричних матеріалів, 07а ЦК;

5. Металографії, 07б ЦК.

Основним обладнанням лабораторій є:

 • установки вакуумного напилення (ВУП-2, ВУП-4, УВН-5);
 • електронний мікроскоп (ЭМВ100Л);
 • металографічний мікроскоп (МИИ-4);
 • установки для Х-променевого аналізу (УРС-50ИМ, ДРОН-3, ДРС-2, УРТ-1).

За участю студентів у лабораторіях кафедри було створено:

 • установку для вакуумування кварцових ампул;
 • піч для синтезу полікристалів;
 • установку для вимірювання ефекту Холла;
 • установку для вимірювання термоелектричних параметрів пресованих зразків.

Комп’ютерний комплекс кафедри (7 компютерів) із відповідним програмним забезпеченням, в тому числі і самостійно створеним, дозволяє застосувати методи математичного планування багатофакторного експерименту та проводити обробку отриманих експериментальних даних.

 

Здійснено замовлення більш ніж 50-ти найменувань навчального, навчально-дослідного обладнання, приладів та матеріалів. Зокрема, найбільш вартісними є:

 

 1. Установка для вивчення p-n переходу ФПК-06;
 2. Установка для вивчення ефекту Холла в напівпровідниках ФПК-08;
 3. Установка для вивчення температурної залежності електропровідності твердих тіл і розрахунку основних параметрів зразків в рамках зонної теорії електропровідності ФПК-07;
 4. Установка для вивчення фотодіода і світлодіода ФДСВ-05;
 5. Осцилограф типу С1-94.