Навчальні плани

Освітній рівень – бакалавр:

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Бакалавр)

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Медична фізика) (Бакалавр)

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Матеріали та системи відновлюваної енергетики) (Бакалавр)

 

Освітній рівень – магістр:

105 Прикладна  фізика та наноматеріали (Магістр)

 

Освітній рівень – доктор філософії

104 Фізика та астрономія (Доктор філософії)