Наукові видання

ЖУРНАЛ “ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА”

Архів журналу до 2015 року            Сайт журналу

Шановні колеги!

Журнал “Фізика і хімія твердого тіла” видається з 2000 року 4 рази на рік.

Журнал ФХТТ індексується міжнародними наукометричними базами WoS (починаючи із 2017) та Scopus (рішення про прийняття від 07.01.2020).

Журнал включено у категорію А Реєстру фахових видань України:

Галузь науки: хімічні (02.07.2020), технічні (02.07.2020), фізико-математичні (24.09.2020)

Спецiальності: 102 (02.07.2020) 132 (02.07.2020) 104 (24.09.2020) 105 (24.09.2020)

 

Визнаний Постановою президії ВАК України № 2-05/9 від 14.11.2001 і № 1-05/4 від 26.05.2010 та наказом МОН України від 21.12.2015 р, № 1328 фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук. (входить до наукометричних баз ScopusWeb of Science )

Тематика журналу

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики і хімії твердого тіла.

В журналі “Фізика і хімія твердого тіла” друкуються статті, які містять відомості про наукові дослідження та технічні розробки у напрямках:

 • кристалохімія і термодинаміка твердого тіла;
 • фізика, хімія і технологія кристалів та тонких плівок;
 • фізика і хімія поверхні;
 • наноструктури і нанотехнології;
 • вимірювання властивостей матеріалів;
 • фазові діаграми рівноваги;
 • гетерогенні системи та міжфазні взаємодії;
 • композитні та конструкційні матеріали;
 • інформаційні та електронні технології;
 • фізика і техніка НВЧ.

Журнал індексується:

 • Scopus
 • Web of Science
 • Index Copernicus
 • Ulrich’s Periodicals Directory
 • Directory of Research Journal Indexing (сертифікат);
 • CrossRef
 • Google Scholar
 • MIAR
 • Український реферативний журнал «Джерело»
 • Перелік українських індексованих журналів (http://usj.org.ua/)

Контактна інформація

Адреса редакції:

Журнал “Фізика і хімія твердого тіла”
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна

Факс: +38 03425-3-15-74, тел.: +38(0342)59-60-82

Головний редактор: Никируй Любомир Іванович

Телефон: +380956991785
E-mail: pcss@pnu.edu.ua