Практика (магістр)

Положення про практику

Договір на практику ДП Карпати 2020 р.

Графік практики

Наказ на практику ПФН магістр 2020 р.

Наказ на практику ФА магістр 2020 р.

Робоча програма науково-дослідницької практики ФА, ПФН (магістр) 2020

Звіт з практики

Наказ на практику ФА магістр 2018

Наказ на практику ПФН магістр 2018

Робоча програма виробничої практики ФА, ПФН (магістр) 2018