ОР Магістр Спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”