Наукові проєкти

Перелік наукових проектів кафедри

2022-2027 рр.

 1. Внутрішня кафедральна наукова тема:
  “Дефекти структури та фізико-хімічні властивості новітніх напівпровідникових матеріалів для застосувань у медицині та енергетиці”
  “Structural defects and physicochemical properties of the latest semiconductor materials for applications in medicine and energy”
  (номер державної реєстрації 0122U201231).
  Період реалізації проекту: 10/2022-12/2027 роки.

Науковий керівник: Никируй Любомир Іванович – кандидат фізико-математичних наук, професор.

Виконавці: проф. Горічок І.В., проф. Салій Я.П.;  д.ф. Яворський Р.С.; к.ф.-м.н. Яворський Я.С.; к.ф.-м.н. Дзумедзей Р.О.; к.ф.м.н. Найдич Б.П.; к.ф.м.н. Матківський О.М.; к.ф.-м.н. Головата О.Б.; Олексин Ж.Р. (аспірантка); Балан В.Р. (аспірант); Вакалюк І.В. (аспірантка); Катанова Л.О. (аспірантка).

2021-2023 рр.

 1. Проєкт молодих вчених держбюджетний МОН України: “Технологія та комп’ютерне моделювання оптимізованих фотоелектричних систем II покоління на основі сполук II-VI” (номер державної реєстрації 0121U108153 (2021)). Період реалізації проекту: 2021-2023 роки.

Науковий керівник: Матківський Остап Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, викладач.

Виконавці: д.ф. Яворський Р.С.  (відповідальний виконавець); к.ф.м.н. Замуруєва О.В. (Луцький державний університет); к.ф.м.н. Найдич Б.П.; к.ф.м.н. Яворський Я.С.; 6. Олексин Ж.Р. (аспірантка).

2020 р.

 1. Міжнародний проєкт. Грантонадавач: університет Центральної Флориди (США) за кошти проєкту НАТО «Radiation Hard UV Detectors Against Terrorist Threats» (NATO SPS G5453; субконтракт #24088210).

Керівник Никируй Любомир Іванович.

Виконавці: к.ф.-м.н. Матківський О.М., студентка (магістрантка) спец. 104 “Фізика та астрономія” Катанова Л.О.

2019 – 2021 рр.

 1. Проєкт держбюджетний МОН України: “Технологія тонкоплівкових термоелектричних мікромодулів на основі багатокомпонентних сполук з квантово-розмірними ефектами”. Номер державної реєстрації: 0119U100062.

Науковий керівник: к.ф.-м.н. Яворський Ярослав Святославович.

Виконавці: к.ф.м.н. Найдич Б.П.; к.ф.м.н. Дзумедзей Р.О.; к.ф.м.н. Костюк О.Б.; Яворський Р.С. – аспірант (від 2021 р. доктор філософії).

2019 – 2020 рр.

 1. Спільний українсько-білоруський науково-дослідний проєкт: “Синтез, контроль та лазерна діагностика теплофізичних властивостей тонкоплівкових термоелектричних матеріалів на основі багатокомпонентних сполук PbSnSeTe”. Номер державної реєстрації: 0119U103330 (договір М/113-2019), 0120U104367 (договір М/64-2020).

Науковий керівник: Никируй Любомир Іванович – к.ф.-м.н., докторант, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла.

Виконавці: Никируй Л.І. – к.ф.-м.н., проф.; Салій Я.П. – д.ф.-м.н., проф.; Прокопів В.В. – к.ф.-м.н., проф.; Горічок І.В. – д.ф.-м.н., проф.; Яворський Я.С. – к.ф-.м.н.; Костюк О.Б. – к.ф.-м.н.; Яворський Р.С. – аспірант; Запухляк Ж.Р. – аспірантка.

2017-2021 рр.

 1. Проект в межах робочого часу: “Домінуючі точкові дефекти і механізми утворення твердих
  розчинів на основі сполук AIIBVI та AIVBVI”. Державний реєстраційний номер 0116U008179.

Науковий керівник: Прокопів Володимир Васильович – кандидат фізико-математичних наук, професор.

Виконавці: Возняк О.М. – к.ф.-м..н., доцент; Салій Я.П. – д.ф.-м..н., професор; Лисак А.В. – к.ф-м.н., доцент; Лоп’янко М.А. – к.ф-м.н., доцент; Никируй Л.І. – к.ф-м.н., доцент; Рувінський М.А. – д.ф-м.н., професор; Межиловська Л.Й. – к.ф.-м.н., доцент; Борик В.В. – к.х.н.; Гургула Г.Я. – к.х.н., лаборант.

2017-2018 рр.

 1. Проєкт держбюджетний МОН України: “Синтез і термоелектричні властивості наноструктурованих матеріалів на основі твердих розчинівPb(Sn)-Cd(Zn)-Te” (номер державної реєстрації НДР 0117U006425).

Науковий керівник: к.х.н., с.н.с. Горічок І.В.

 1. Проєкт держбюджетний МОН України: “Отримання і властивості термоелектричних матеріалів на основі плюмбум телуриду з нановключеннями” (номер державної реєстрації НДР 0117U002407).

Науковий керівник: Прокопів Володимир Васильович – кандидат фізико-математичних наук, професор.

Виконавці проекту: К.ф.-м.н., Проф. Прокопів Володимир Васильович; К.ф.-м.н., Доц. Возняк Орест Михайлович; К.х.н., С.н.с. Горічок Ігор Володимрович, К.ф.-м.н., С.н.с. Дзундза Богдан Степанович; К.ф.-м.н., Проф. Никируй Любомир Іванович; Д.ф.-м.н., проф. Рувінській Марк Аунович, Дзумедзей Роман Олексійович; К.ф.-м.н. Дзумедзей Роман Олексійович; Оптасюк С.В.; Д.ф.-м.н., проф. Мудрий Степан Іванович.

2016-2017 рр.

 1. Проєкт держбюджетний МОН України № Ф73/38-2017: “Теплова та електронна динаміка в низькорозмірних системах на основі сполук Pb(Sn)-Ag-Sb-Te для термоелектричних мікрогенераторів енергії підвищеної потужності” (номер державної реєстрації 0116U007721(2016 р.); 0117U003188(2017 р.))

Науковий керівник: Никируй Любомир Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедpи фізики і хімії твердого тіла.

2015-2016 рр.

 1. Нові композитні та тонкоплівкові термоелектричні матеріали на основі багатокомпонентних сполук Ag-Pb-Sb-Te (LAST): технологія, властивості, використання (номер державної реєстрації 0115U002303)

Науковий керівник: Горічок Ігор Володимирович – к.х.н., с.н.с., докторант кафедри фізики і хімії твердого тіла.

Виконавці: штатні (1), сумісники (5), з них: Возняк О.М. – c.н.с. (0,5 ст.); Межиловська Л.Й. – c.н.с. (0,5 ст.); Дзундза Б.С. – c.н.с. (0,5 ст.); Горічок І.В. – c.н.с. (0,5 ст.); Соколов О.Л. – н.с. (0,5 ст.); Фреїк Н.Д. – м.н.с. (0,5 ст.); Бушкова В.С. – м.н.с. (0,5 ст.).

2015-2016 рр.

 1. Проєкт в межах робочого часу “Домінуючі точкові дефекти і механізми утворення твердих розчинів на основі сполук AIVBVI та AIIBVI (державний реєстраційний номер 0107006768).

Науковий керівник: Прокопів Володимир Васильович – кандидат фізико-математичних наук, професор.

Виконавці: Возняк О.М. – к.ф.-м..н., доцент; Салій Я.П. – д.ф.-м..н., професор; Лисак А.В. – к.ф-м.н., доцент; Лоп’янко М.А. – к.ф-м.н., доцент; Никируй Л.І. – к.ф-м.н., доцент; Рувінський М.А. – д.ф-м.н., професор; Межиловська Л.Й. – к.ф.-м.н., доцент; Борик В.В. – к.х.н.; Гургула Г.Я. – к.х.н., лаборант.

2014-2015 рр.

 1. Проект наукової програми НАТО «Наука заради миру та безпеки»: «Термоелектричні матеріали та пристрої для енергозаощадження та підвищення безпеки» (NATO SPS NUKR.SFPP 984536). Державний реєстраційний номер 0114U007021.

Даний проект виконується на базі нашої кафедри із залученням професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів!

Виконавці:Возняк Орест Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент; Лисак Алла Василівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент; Лоп’янко Михайло Антонович, кандидат фізико-математичних наук, доцент; Никируй Любомир Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент; Прокопів Володимир Васильович, кандидат фізико-математичних наук, професор; Рувінський Марк Аунович, доктор фізико-математичних наук, професор; Салій Ярослав Петрович, доктор фізико-математичних наук, доцент; Фреїк Дмитро Михайлович, доктор хімічних наук, професор; Яворський Ярослав Святославович, кандидат фізико-математичних наук, немає; Дзундза Богдан Степанович, кандидат фізико-математичних наук, с.н.с.; Арсенюк Інна Олександрівна; Волочанська Богдана Петрівна; Горічок Ігор Володимирович; Костюк Оксана Богданівна; Левкун Марія Петрівна; Люба Тетяна Сергіївна; Матківський Остап Миколайович; Паращук Тарас Олексійович; Семко Тарас Олегович

2013-2014 рр.

 1. Проєкт держбюджетний МОН України: «Розробка і оптимізація технології отримання масивних, тонкоплівкових та наноструктурованих матеріалів на основі сполук систем Pb-Bi(Sb)-Te для термоелектричних перетворювачів енергії». Державний реєстраційний номер 0113U000185.

Науковий керівник: Фреїк Дмитро Михайлович – доктор хімічних наук, професор.

2013 р.

 1. Спільний Українсько-Білоруський проєкт № Ф54.1/051 Отримання квантово-розмірних структур на основі сполук IV-VI та дослідження  в них теплових та електронних транспортних процесів з допомогою  безконтактної лазерно-оптичної діагностики”. Державний реєстраційний номер 0113U003689.

Науковий керівник: Фреїк Дмитро Михайлович – доктор хімічних наук, професор.

2011 – 2012 рр.

 1. Спільний Українсько-Білоруський проєкт № Ф41.1/009 “Технологія, спектральні та термоелектричні властивості багатошарових низькорозмірних гетероструктур на основі халькогенідів свинцю” (державний реєстраційний номер 0111U004951)

Науковий керівник: Фреїк Дмитро Михайлович – доктор хімічних наук, професор.

 1. Проєкт держбюджетний МОН України “Термоелектричні матеріали на основі нанорозмірних структур сполук IV-VI” (номер державної реєстрації 0111U001766).

Наукові керівники: Фреїк Дмитро Михайлович – доктор хімічних наук, професор
Прокопів Володимир Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент

 1. Проєкт ДФФД України № Ф38/3 за договором Ф38/357-2011 “Технологія, механізми росту і властивості напівпровідникових структур IV-VI, отриманих парофазними методами” (державний реєстраційний номер 0110U007674)

Науковий керівник: Фреїк Дмитро Михайлович – доктор хімічних наук, професор.

2011 р.

 1. Проєкт за програмою CREST CRDF (США) “Створення і функціонування на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника науково-овсітнього центру (НОЦ) “Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії”.

2010-2014 рр.

 1. Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»: “Нанорозмірні напівпровідникові структури на основі сполук IV-VI для термоелектричних перетворювачів енергії” (державний реєстраційний номер 0110U006281), договір № H-13/12, Івано-Франківське відділення «Фізики і технології функціональних матеріалів» Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України.

2010-2011 рр.

 1. Спільний українсько-турецький науково-технічний проєкт  ДФФД МОН України “Нові напівпровідникові матеріали на основі телуриду свинцю для термоелектричних перетворювачів енергії” за договором № M/381-2011

Науковий керівник: Фреїк Дмитро Михайлович – доктор хімічних наук, професор.

 1. Науково-дослідний українсько-молдовський проєкт Держкомінформнауки № Ф38/56-2010 “Отримання з парової фази наноструктурованих тонких плівок нестехіометричного телуриду свинцю n- і p-типу провідності” (державний реєстраційний номер 0111U005500).

Науковий керівник: Фреїк Дмитро Михайлович – доктор хімічних наук, професор.

2010 р.

 1. Спільний українсько-білоруський проєкт № Ф29.1/008 “Топологічні типи і оптичні властивості нанокристалічних структур на основі сполук AIVBVI” (Договір Ф29/343-2009 від 15.05.2005 ДФФД МОН України) (номер державної реєстрації 0109U004505).

Науковий керівник: Фреїк Дмитро Михайлович – доктор хімічних наук, професор.

 1. Проєкт держбюджетний МОН України “Наноматеріали напівпровідникових сполук АIVBVI для пристроїв електронної техніки нового покоління” (номер державної реєстрації 0109U001414).

Науковий керівник: Фреїк Дмитро Михайлович – доктор хімічних наук, професор.

 1. Проєкт МОН України ” Технологія термоелектричних матеріалів на основі телуриду свинцю для середньотемпературних каскадних модулів” (номер державної реєстрації 0109U007573).

Науковий керівник: Фреїк Дмитро Михайлович – доктор хімічних наук, професор.

2008-2014 рр.

 1. Проєкт в межах робочого часу “Домінуючі точкові дефекти і механізми утворення твердих розчинів на основі сполук AIVBVI та AIIBVI (державний реєстраційний номер 0107006768).

Наукові керівники: Фреїк Дмитро Михайлович – доктор хімічних наук, професор
Прокопів Володимир Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент

Виконавці: Возняк О.М. – к.ф.-м..н., доцент; Салій Я.П. – д.ф.-м..н., професр; Лисак А.В. – к.ф-м.н., доцент; Лоп’янко М.А. – к.ф-м.н., доцент; Никируй Л.І. – к.ф-м.н., доцент; Рувінський М.А. – д.ф-м.н., професор; Межиловська Л.Й. – к.ф.-м.н., доцент; Борик В.В. – к.х.н.; Гургула Г.Я. – лаборант; Фреїк Н.Д. – студент.

2004-2016 рр.

 1. Проєкт в межах робочого часу «Дослідження деяких динамічних і кінетичних ефектів в напівпровідникових системах пониженої розмірності».

Науковий керівник: Рувінський Марк Аунович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Виконавці: доктор фізико-математичних наук, професор Рувінський Марк Аунович; аспірант  Костюк Оксана Богданівна.

Патенти:

2010 рік

 1. Патент на корисну модель № 46918. Спосіб отримання легованих монокристалів n-CdTe. Горічок І.В., Прокопів В.В., Фреїк Д.М. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Номер заявки: u 2009 07468.  Бюл. № 1. від 11.01.2010.

2011 рік

 1. Пат. 56812. Україна. Спосіб отримання легованого сплаву PbTe:Ni n-типу / М.О. Галущак, Д.М. Фреїк, В.В. Борик, Г.Д. Матеїк; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – № u 201008948 заявл. 19.07.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2
 2. Пат. 56813. Україна. Спосіб отримання сплаву PbSnTe p-типу / М.О. Галущак, Д.М. Фреїк, М.О. Карпаш, В.В. Борик; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – № u 201008950 заявл. 19.07.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2
 3. Пат. 57012. Україна. Спосіб вимірювання термоелектричних параметрів / Д.М. Фреїк, Р.І. Запухляк, А.І. Терлецький, Н.І. Дикун; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 201006975; заявл. 07.06.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.
 4. Пат. 57049. Україна. Спосіб отримання легованого нікелем термоелектричного n-РbТе:Ni / Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, В.В. Борик, Н.І. Дикун; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 201008496; заявл. 07.07.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.
 5. Пат. 50333. Україна. Спосіб отримання термоелектричного твердого розчину p-РbSnТе / Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, Ю.В. Лисюк, Р.О. Дзумедзей; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 201008479; заявл. 07.07.2010; опубл. 25.02.2011, Бюл. № 4.
 6. Пат. 62086. Україна. Спосіб отримання багатошарових напівпровідникових наноструктур / Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Я.С. Яворський, В.Ю. Потяк, О.Л. Соколов; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 2011 01010; заявл. 31.01.2011; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15.
 7. Пат. 56631. Україна. Спосіб отримання термоелектричного самолегованого сплаву PbTe р-типу / М.О. Галущак, Д.М. Фреїк, В.В. Борик, Г.Д. Матеїк; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – № u 201006969 заявл. 07.06.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2

2012 рік

 1. Патент на корисну модель № 70485. Спосіб виготовлення маски для напилення омічних контактів у три-омега (3ω) методі вимірювання термоелектричних параметрів / Галущак М.О., Фреїк Д.М., Ткачук А.І., Матеїк Г.Д. (UA); Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – u201114930; Дата подання: 16.12.2011; Опубл. 11.06.2012; Бюл. № 11.
 2. Патент на корисну модель № 70132. Спосіб покращення електричного контакту при вимірюванні теплопровідності / Галущак М.О., Фреїк Д.М., Борик В.В., Ткачук А.І. (UA); Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – u201113987; Дата подання: 28.11.2011; Опубл. 25.05.2012; Бюл. № 10.
 3. Патент на корисну модель №70807. Спосіб отримання напівпровідникових наноструктур n-PbTe:Bi на ситалових підкладках з покращеними термоелектричними властивостями / Фреїк Д.М., Горічок І.В., Дзундза Б.С., Лисюк Ю.В., Галущак М.О. (UA); Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u2011 14622; Дата подання: 09.12.2011; Опубл. 25.06.2012; Бюл. № 12.
 4. Патент на корисну модель №72229. Спосіб стабілізації електричної потужності нагрівника комірки для вимірювання термоелектричних параметрів / Фреїк Д.М., Терлецький А.І., Никируй Л.І., Лисюк Ю.В., Горічок І.В. (UA); Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u2012 01313; Дата подання: 08.02.2012; Опубл. 10.08.2012; Бюл. № 15.
 5. Патент на корисну модель № 69952. Спосіб отримання напівпровідникових наноструктур на основі n-PbTe:Bi з покращеними термоелектричними властивостями / Фреїк Д.М., Горічок І.В., ЛисюкЮ.В., Галущак М.О. (UA); Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u2011 11340; Дата подання: 26.09.2011; Опубл. 25.05.2012; Бюл. № 10.
 6. Патент на корисну модель № 6 Спосіб комутації електричних сигналів при вимірюванні термоелектричних сигналів / Галущак М.О., Фреїк Д.М., Борик В.В., Терлецький А.І., Ткачук А.І. (UA); Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – u2011108920; Дата подання: 15.04.2011; Опубл. 27.02.2012; Бюл. № 4.
 7. Патент на корисну модель №72228. Спосіб визначення вмісту металів в об’єктах ноосфери нейтронно-активаційним методом / Мазепа І.В., Мазепа М.А., Мазепа А.І., Никируй Л.І., Смирнов С.Д., Подтинних В.М. (UA); Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u2012 01312; Дата подання: 08.02.2012; Опубл. 10.08.2012; Бюл. № 15.

2013 рік

 1. Пат. 78465. Україна. Пристрій зі змінним градієнтом температури в області кристалізації для вирощування кристалів з розплаву / Горічок І.В., Криськов Ц.А., Люба Т.С.,  Рачковський О.М.,  Фреїк Д.М.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 201208600; заявл. 11.07.2012; опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6.
 2. Пат. 78466. Україна. Спосіб отримання ефективного термоелектричного матеріалу n-PbТе:Sb / Фреїк Д.М., Горічок І.В., Лисюк Ю.В., Криницький О.С.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 201208605; заявл. 11.07.2012; опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6.
 3. Пат. 80521. Україна. Пристрій для отримання тонких плівок / Фреїк Д.М., Горічок І.В., Яворський Я.С.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 201205854; заявл. 14.05.2012; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11.
 4. Пат. 84495. Україна. Спосіб отримання легованих термоелектричних структур на основі n-PbTe:Bi / Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Криницький О.С.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 201304539; заявл. 11.04.2013; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20.
 5. Пат. 84497. Україна. Спосіб отримання напівпровідникових структур n-PbTe:Bi із покращеною термоелектричною потужністю / Яворський Я.С.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 201304556; заявл. 11.04.2013; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20.
 6. Патент України на винахід 103530. Україна. Спосіб отримання квантово-розмірного термоелектричного матеріалу / Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Чобанюк В.М., Юрчишин І.К., Лисюк Ю.В.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № a201114629; заявл. 10.06.2011; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 11.
 7. Пат. 103530. Україна. Спосіб отримання квантово-розмірного термоелектричного матеріалу / Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Чобанюк В.М., Юрчишин І.К., Лисюк Ю.В.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № a201114629; заявл. 09.12.2011; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20.
 8. Патент на корисну модель 77224. Україна. Пристрій для отримання двошарових структур. – Д.М. Фреїк, І.В. Горічок, Я.С. Яворський, В.Ю. Потяк; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – № u201206975; заявл. 07.06.2012; опубл. 11.02.2013, бюл. №3.

2014 рік

 1. Патент на корисну модель № 93185 Україна. Спосіб покращення термоелектричних властивостей наноструктурованого станум телуриду р-типу / Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Чав’як І.І., Ткачук А.І.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u  2014 02813; заявл. 20.03.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18.
 2. Патент на корисну модель № Україна. Спосіб отримання термоелектричного наноструктурованого станум телуриду на ситалових підкладках / Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Чав’як І.І., Маковишин В.І.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u  2014 02812; заявл. 20.03.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18.
 3. Патент на корисну модель №87031. Україна. Спосіб отримання термоелектричного конденсату n-PbTe:Bi на ситалових підкладках / Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Горічок І.В., Яворський Я.С.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – № u 2013 04538; заявл. 11.04.2013; опубл. 27.01.2014, Бюл. №2.

2015 рік

 1. Патент України на корисну модель № u 2014 09932. Україна. Спосіб отримання
  напівпровідникових тонкоплівкових структур SnTe:Bi р-типу провідності із покращеною термоелектричною потужністю / Фреїк Д.М., Дзундза Б.С..Никируй Л.І., Межиловська Л.Й.; Прикарпатський національний університет імені
  Василя Стефаника. – № u 2014 09932; заявл. 10.09.2014. Публ. 03 березня 2015 р.

2017 рік

 1. Патент України на винахід № 114890. ФреїкД.М., Никируй Л.І., Халавка Ю.Б., Криницький О.С., Матківський О.М. Спосіб отримання термоелектричного композита із провідними каналами. Заявка № а 2013  Бюл. № 18 від 28.08.2017.

2019 рік

 1. Никируй Л.І., Горічок І.В., Найдич Б.П., Яворський Я.С., Запухляк Ж.Р., Костюк О.Б. Патент України на винахід. Спосіб отримання тонких плівок системи Pb-Cd-Te із високою рухливістю. 2019