Освітня програма “Матеріали та системи відновлювальної енергетики” (105) (бакалавр)

Освітня програма “Матеріали та системи відновлювальної енергетики” (спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали):

Освітня програма 2020

Освітня програма 2018

Пропозиції та зауваження щодо покращення освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу кафедри (kfhtt@pnu.edu.ua)

Мета освітньої програми

Забезпечити професійну підготовку фахівців у галузі прикладної фізики і наноматеріалів та формувати професійні компетентності, що спрямовані на здатність розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, пов’язані з дослідженням фізичних об’єктів і систем, процесів і явищ та їх технічними застосуваннями,застосовувати досягнення сучасної фізики для проведення фізико-технічних стандартизованих випробувань в лабораторіях різного призначення і підпорядкування та використовувати комп’ютерну техніку при проведенні науково-експериментальних досліджень та обробці інформації. Розвинути уміння вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності, пов’язаній з необхідністю проектування, обслуговування енергетичних комплексів, удосконалення традиційних енергетичних систем за рахунок нових технологій та можливості їх використання в побуті людини та на рівні держави.

Гарант освітньої програми

Яворський Ростислав Святославович,

доктор філософії у галузі фізики та астрономії

r.yavorskyi@pnu.edu.ua

 

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта у галузі прикладної фізики та наноматеріалів, відновлюваних джерел енергії зі спеціалізацією у предметній області інтелектуального аналізу фізичних моделей, а також властивостей функціональних матеріалів, приладів та систем відновлюваної енергетики.

Випускнику освітньої програми присуджується ступінь бакалавра з присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з прикладної фізики та наноматеріалів.

Можливе працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах і в науково-дослідних установах, в інформаційно-аналітичних відділах підприємств виробничого сектору, сфері послуг тощо.

За умови придбання виробничого досвіду та здачі екзаменів для підтвердження наявності відповідних обсягів професійних знань, умінь та навичок він може працювати на посаді інженера у закладах, що займаються створенням фізико-технологічних основ, дослідницьким та промисловим виробництвом матеріалів та приладових структур, розробкою та реалізацію конструкційно-технологічних рішень функціональних матеріалів та інтелектуальних приладів.

Об’єкти професійної діяльності:

 • вищі навчальні заклади (університети, інститути, коледжі);
 • науково-дослідні інститути, центри, лабораторії з розробки, виробництва і впровадження на практиці нових наноматеріалів;
 • промислові лабораторії, інститути та науково-виробничих центри;
 • промислові підприємства галузевої приналежності
 • інженери з конструювання обладнання джерел відновлюваної енергетики;
 • фахівці з технічного обслуговування і ремонту пристроїв, установок і систем відновлюваної енергетики;

Офіційні партнери та бази практики, закордонні партнери (підписано документи про співпрацю):

 • Жешувський університет (Республіка Польща)

Додаткові переваги освітньої програми:

 • випускники освітньої програми мають право безкоштовно навчатися на магістерській програмі у рамках подвійних дипломів між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Жешувським університетом (Республіка Польща);
 • участь у програмах академічного обміну в європейських університетах (до 2023 року студенти факультету у рамках Erasmus програм мали можливість академічного обміну із університетом Ясси, Румунія, університетом Грацу, Австрія, університетом Нової Горіци, Словенія);
 • навчання на військовій кафедрі із отримання офіцерського звання;
 • унікальна можливість здійснювати навчання через науку: вже з першого курсу студентів запрошують у наукові лабораторії, а з другого курсу студенти отримують можливість бути авторами / співавторами наукових публікацій!