МКФТТПН-XVIІI 2021

Збірник тез МКФТТПН-XVIII Програма МКФТТПН-XVIІI

Міжнародна Фреїківська конференція
з фізики і технології тонких плівок і наносистем

МКФТТПН-XVIII

11-16 жовтня 2021 року

International Freik Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN-XVIII

International Freik Conference
on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems
ICPTTFN-XVIII

2021, October, 11-16

English version

 

ОРГАНІЗАТОРИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника:
 • Фізико-хімічний інститут
 • Навчально-дослідний центр напівпровідникового матеріалознавства

АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

 • Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова
 • Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
 • Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова
 • Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського

УНІВЕРСИТЕТ ЦЗІЛІНЬ (ЧАНЧУНЬ, КИТАЙ)

УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Л. Анатичук
Р. Ахіска
О. Бєляєв
І. Блонський
М. Галущак
І. Гасюк
П. Горбик
А. Дружинін     Р. Запухляк
Я. Зауличний
Д. Заячук
В. Зінченко
М. Клюй
Д. Корбутяк
О.Коваленко
Б. Кияк
Я. Лепіх
Л. Матвєєва  
О. Мельничук
О. Миколайчук
І. Миронюк
М. Мойсеєнко
Я. Огороднік
Б. Остафійчук
Т. Паращук
Р. Пелещак
І. Прокопенко
В. Прокопів (мол.) 

О. Птащенко

О. Рогачова
В. Рубіш
В. Сиротюк
З. Стасюк
М. Стріха
О. Стронський
В. Татаренко
М. Ткач
В. Томашик 

Р. Угрин
С. Федосов
І. Фодчук
М. Харченко
В. Шендеровський
В. Якубів

 

 

Локальний організаційний комітет (Івано-Франківськ)

В. Прокопів (Голова), Л. Никируй (заступник голови), В. Борик,      В. Бойчук, І. Будзуляк, О. Возняк, Б. Дзундза, Р. Дзумедзей, І. Горічок, Г. Гургула, І.Іванишин, В. Кланічка, Ю. Кланічка, О. Костюк, В. Коцюбинський, І.Ліщинський, Л. Максимів, І. Малярська, Г. Матеїк, О. Матківський, М. Мазур, Т. Мазур, Б. Найдич, Ж. Олексин, В. Потяк, Я. Салій, Т. Семко, Л. Туровська, О. Хшановська, Т. Цимбалюк, Л. Яблонь, Р. Яворський, Я. Яворський, І. Яремій

Вчений секретар

 • к.ф.-м.н. Любов МЕЖИЛОВСЬКА (Івано-Франківськ, Україна)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ / РЕДКОЛЕГІЯ

Головний редактор

 • проф. Володимир ПРОКОПІВ
  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)

Програмний комітет

 • проф. Тору АОКІ Інститут електроніки, Університет Сідзуока (Хамамацу, Японія)
 • проф. Магамет БАБАНЛИ Інститут каталізу і неорганічної хімії НАНА (Баку, Азербайджан)
 • д-р. Гжегож ВІШ Університет Жешува (Жешув, Польща)
 • проф. Кшиштоф ВОЙЦЕХОВСЬКІ Університет науки і техніки AGH (Краків, Польща)
 • проф. Гаетано ГРАНОЦЦІ Університет Падуї (Падуя, Італія)
 • проф. Юрій ГУРЕВИЧ Центр досліджень та передового навчання (Мехіко, Мексика)
 • проф. Павел ЖУКОВСКИЙ Політехніка Любельська (Люблін, Польща)
 • проф. Євген ІВАКІН B. Інститут фізики ім. І. Степанова (Мінськ, Білорусь)
 • акад. Орест ІВАСИШИН Інститут фізики металів ім. Г. В. Курдюмова НАН України (Київ, України)
 • проф. Іван КАБАН Інститут комплексних матеріалів (Дрезден, Німеччина)
 • акад. Василь КЛАДЬКО Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (Київ, Україна)
 • проф. Сандор КІКІНЕШІ Дебреценський університет, Інститут фізики (Дебрецен, Угорщина)
 • с.н.с. Петро ЛИТВИН Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (Київ, Україна)
 • проф. Бінгбінг ЛЮ Університет Цзілінь (Чанчунь, Китай)
 • проф. Георгій МАЛАШКЕВИЧ Інститут фізики ім. Б. І. Степанова (Мінськ, Білорусь)
 • проф. Георгій МЛАДЕНОВ Інститут електроніки Болгарської академії наук (Софія, Болгарія)
 • с.н.с. Андрій НИЧ Інститут фізики НАН України (Київ, Україна)
 • проф. Іван ПРОЦЕНКО Сумський державний університет (Суми, Україна)
 • проф. Олена РОГАЧОВА Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (Харків, Україна)
 • с.н.с. Петро СМЕРТЕНКО Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (Київ, Україна)
 • проф. Джон СТОКГОЛЬМ Марвел Термоелектрикс (Верноа, Франція)
 • проф. Томаш СТОРИ Інститут фізики ПАН (Варшава, Польща)
 • д-р. Збігнєв СВЬОНТЕК Інститут металургії та матеріалознавства ПАН (м. Краків, Польща)
 • акад. Іон ТІГІНЯНУ Технічний університет Молдови; Академія наук Молдови (Кишинів, Молдова)
 • проф. Петро ФОЧУК Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)
 • проф. Жао ХАЇ Хэйлунцзянский Університет (Харбін, Китай)
 • проф. Аттіла ЦІХ Інститут ядерних досліджень (Дебрецен, Угорщина)
 • проф. Едуард ШПІЛЕВСЬКИЙ Національна академія наук Білорусі (Мінськ, Білорусь)

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Технологія тонких плівок (метали, напівпровідники, діелектрики, провідні полімери) і методи їх дослідження.
 2. Нанотехнології, наноматеріали і квантово-розмірні структури.
 3. Фізико-хімічні властивості тонких плівок.
 4. Тонкоплівкові елементи електронних пристроїв, наноелектроніка.
 5. Функціональні кристалічні матеріали: ріст, фізичні властивості, використання.
 6. Тонкоплівкові технології для енергозаощадження.
 7. Інноваційні методики викладання навчальних дисциплін.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

05.09.2021 – кінцевий термін подання тез доповідей
05.09.2021 – кінцевий термін оплати публікаційного внеску
11.10.2021 – оплата організаційного внеску
11.10.2021 – реєстрація учасників, відкриття конференції
11-16.10.2021 – засідання конференції

ПІДГОТОВКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи. Тези доповідей повинні бути написані англійською мовою і не перевищувати однієї сторінки включно із рисунками, таблицями, фотографіями, переліком літератури. Текст тез доповіді набирати шрифтом Times New Roman на аркуші формату А4 з полями – 2,5 см. Назва доповіді – напівжирним шрифтом 16 pt; прізвища авторів – нежирним 14 pt; інформація, яка стосується місця роботи авторів (назва організації, місто, країна) – курсивом 12 pt; текст – 14 pt, одинарним інтервалом. Серед авторів підкреслити доповідача.

При використанні таблиць, підпис ставиться зверху над таблицею із вирівнюванням по правому краю, курсивом. Всі підписи всередині рисунків, а також формули набирати шрифтом 14 pt.

Від одного автора приймається не більше двох тез.

Зразок оформлення тез (.doc)

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ

Реєстрація учасників лише у режимі онлайн на сайті конференції.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ОНЛАЙН

Тези необхідно надсилати в одному з наступних форматів – docx, .doc або .rtf. Назва файлу – прізвище автора. У випадку подання двох тез від одного автора, ці файли повинні мати назву «author1.docx» і «author2.docx».

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Для учасників із України              600 UAH.

Для учасників із інших країн     еквівалент 250 USD.

Публікація тез 1 доповіді              100 UAH (еквівалент 20 USD).

Всі платежі повинні бути переведені в гривні.

 Реквізити для оплати реєстраційного і публікаційного внесків для України:

Одержувач: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Код: 37638397

Рахунок: UA273365030000026008306282985

в ТВБВ №10008/040 ФІФ ОУ АБ “Ощадбанк”

МФО: 336503

 

Bank details for INTERNATIONAL and CIS participants (in USD):

Company details

Company Name: NGO ‘Institute of Innovation Research’

IBAN Code: UA533366770000026008052507286

Name of the Bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company Address: Kryvopillya, Verkhovyna District, Ivano-Frankivsk region, 78706, Ukraine

 

Correspondent banks

Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33
Correspondent bank: JP Morgan Phase Bank, New York ,USA

or

Account in the correspondent bank: 890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N
Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

 

Please, indicate purpose of payment: “Conference Fee, ICPTTFN-XVIII (please specify participant’s full name)”.

 

Bank details for INTERNATIONAL and CIS participants (in EURO):

 Company details

Company Name: NGO ‘Institute of Innovation Research’

IBAN Code: UA103366770000026007052507027

Name of the Bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company Address: Kryvopillya, Verkhovyna District, Ivano-Frankivsk region, 78706, Ukraine

 

Correspondent banks

Account in the correspondent bank: 400886700401
SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

or

Account in the correspondent bank: 6231605145
SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Please, indicate purpose of payment: “Conference Fee, ICPTTFN-XVIII (please specify participant’s full name)”.

 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Англійська, українська

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Планується опублікувати матеріали ICPTTFN-XVIII у спеціальних випусках міжнародних журналів, що індексуються в  наукометричних базах Scopus та WoS.

Materials Today: Proceedings
(ISSN: 2214-7853)Scopus, WoS
Journal of Nano- and Electronic Physics
(ISSN 2077-6772; e-ISSN 2306-4277)Scopus, WoS
Physics and Chemistry of Solid State
(ISSN 1729-4428; e-ISSN 2309-8589)Scopus, WoS
Semiconductor Physics, Quantum Electronics
and Optoelectronics (SPQEO)

(ISSN 1560-8034; e-ISSN 1605-6582)Scopus, WoS

Умовою для публікації у даних виданнях є очне (усне, стендове) або on-line представлення доповіді на конференції.

Текст доповіді, підготовлений за правилами журналу, подається представнику Оргкомітету.

ДОПОВІДІ

В роботі конференції будуть заслухані запрошені, пленарні та усні секційні доповіді, огляд стендових доповідей.

 ВИСТАВКИ

Запрошуємо учасників конференції подавати заявки на участь у виставці:

 • лабораторного наукового обладнання,
 • готових взірців, до структур яких входять тонкоплівкові елементи.

 КОНКУРС

Буде проведено конкурс на кращу доповідь молодих науковців. Для участі у даній номінації потрібно під час електронної реєстрації здійснити відповідну заявку.

 СПОНСОРИ

Для фінансової підтримки конференції запрошуються спонсори як з України, так і з інших держав. Спонсори будуть (за бажанням – з їх товарним знаком чи логотипом) вказані в інформаційних матеріалах конференції. Бажаючих надати спонсорську допомогу просимо звертатись до організаційного комітету конференції.

Повна інформація про конференцію буде розміщена на веб-сторінці конференції.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Засідання конференції відбулося в одному із чарівних містечок українських Карпат – селі Гута в комплексі Синьогора. Інформація про цей комплекс у  відеопрезентації:

 

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ

Оргкомітет МКФТТПН-XVIІI,

Фізико-хімічний інститут

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

вул. Шевченка, 57,

Івано-Франківськ

76018, Україна

Тел.: +38(0342)596082, факс: +38(03422)31574

E-mail: icpttfn@pnu.edu.ua