Освітні програми

Кафедра фізики і хімії твердого тіла здійснює підготовку студентів за такими освітніми програмами:
Освітній рівень – бакалавр:

Освітній рівень – магістр:

105 Прикладна  фізика та наноматеріали 

 

Освітній рівень – доктор філософії:

104 Фізика та астрономія (Доктор філософії) 

Пропозиції щодо освітніх програм від усіх зацікавлених осіб приймаються на електронну адресу гаранта програми або на електронну адресу кафедри: 
kfhtt@pnu.edu.ua