Силабуси освітніх компонент – “Фізика та астрономія” (104, PhD), (2021 р.)

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Цикл загальної підготовки

ОК-1 Іноземна мова (англійська)

ОК-1 Іноземна мова (німецька)

ОК-1 Іноземна мова (французька)

ОК-2 Організація наукової діяльності

ОК-3 Філософія і методологія науки

ОК-4 Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

Цикл професійно-наукової підготовки

ОК 05_Управління науково-дослідницькими  проєктами 

ОК-6 Вибрані питання фізики твердого тіла 

ОК-7 Термодинаміка реальних кристалів 

ОК-8 Методи отримання кристалічних матеріалів

ОК-9 Педагогічна практика