Тематика магістерських, кваліфікаційних і курсових робіт на вибір 2023/2024 н. р.

Тематика курсових робіт на вибір (перейти) 

Тематика кваліфікаційних та магістерських  робіт на вибір

ПІБ керівника Група К-ть студентів Студент Тема
Магістерські роботи
 Никируй Л.І.   
 
ФА(м)-11
1  Бойко Володимир Енергія Фермі сильнолегованого телуриду свинцю
Никируй Л.І.  1 Дейчаківський Михайло Рухливість носіїв заряду та фотопровідність у тонких плівках CdTe
Горічок І.В. 1 Кривий Юрій Теплопровідність твердих розчинів PbTeSe
Салій Я.П. 1 Коржак  Анатолій Механізми розсіювання носіїв заряду в напівпровідниках: роль фононів
Яворський Р.С. 1 Бойко Андрій Технологія осадження і параметри верхнього провідного шару сонячних елементів.
Дзумедзей Р.О 1 Горганюк Назар Розрахунок кінетичних параметрів легованих бінарних сполук.
Яворський Я.С. 1 Яременко Валентин Термоелектричні властивості наноструктур на основі сполук PbSnTe
Гордійчук П.І. 1 Міщенко Вікторія Ефект поверхні підкладки для аналізу структурних характеристик тонких плівок CdTe
Горічок І.В. ПФН(м)-11 3 Зузук Богдан Механізми розсіювання носіїв струму у пресованому PbTe
Калуський Петро Розрахунок параметрів сегментних термоелементів
Петрів Богдан Дефектна підсистема кристалів PbHgTe
Салій Я.П. 1 Юрків Владислав Механізми розсіювання фононів в напівпровідниках: роль дефектів і дислокацій
Дзумедзей Р.О 3 Стефанців Микола Розрахунок основних термоелектричних параметрів твердого розчину PbSnTe.
Гаврилюк Ігор Вплив амфотерних домішок на значення теплопровідності напівпровідника PbTe
Ковбель Олександр Розрахунок рухливості носіїв заряду в напівпровідникових тонких плівках легованих бінарних сполук
Яворський Р.С. 1 Сідак Владислав Технологія дослідження фотоелектричних параметрів
Яворський Я.С. 1 Рибак Андрій Конструювання і дослідження параметрів тонкоплівкових термогенераторів на гнучкій підкладці.
Гордійчук П.І. 1 Іванишин Тарас Ефективна маса носіїв заряду у потрійних сполуках на основі напівпровідників IV-VI
Кваліфікаційні роботи
Никируй Л.І. Ф-41 1 Гуцуляк Михайло Середовище квантово-хімічних розрахунків CASTEP: застосування для оптимізації фотоелектричних характеристик CdTe
Яворський Р.С. ПФмф-41 1 Ватаманюк Соломія Дослідження параметрів буферного шару тонкоплівкових гетеро структур
Горічок І.В. 1 Гринів Іван Розрахунок термоелектричної якості матеріалів групи А4В6
Никируй Л.І. ПФмс-41 2 Кочержук Віталій Енергетичні характеристики CdTe для фотоелектричного перетворення енергії
Ковбасюк Станіслав Динаміка носіїв заряду та фотоелектричні характеристики тонких плівок CdTe