Історія кафедри

Кафедра фізики і хімії твердого тіла (до 2004 року кафедра фізики твердого тіла) була створена 29 квітня 1993 року на базі кафедр фізики та методики фізики і ТЗН під керівництвом доктора  хімічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої школи України, академіка Міжнародної термоелектричної  академії Фреїка Дмитра Михайловича (1943–2015 рр.), відомого вченого в галузі напівпровідникового матеріалознавства.

З кафедрою фізики і хімії твердого тіла тісно пов’язали свій науковий шлях представники інших кафедр як фізико-технічного факультету, так і університету.

В  2015 рокі завідувачем кафедри став  професор Прокопів Володимир Васильович. Він очолював кафедру майже 7 років, продовжуючи справу свого вчителя Д.М. Фреїка, примножуючи і збільшуючи його наукові здобутки і досягнення.
В лютому 2022 року кафедру очолив проф. Никируй Любомир Іванович.
Сьогодні на кафедрі працюють три професори: завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, професор Никируй Л.І. ,   доктор фізико-математичних наук, професор Салій Я.П., доктор фізико-математичних наук, професор Горічок І.В.,  доктор філософії за напрямком “Фізика та астрономія” Яворський Р.С., а також  інженер Данилюк О.В. і старший лаборант Балан В.Р..
Завідує лабораторіями кафедри кандидат фізико-математичних наук Яворський Я.С.

Кафедра є випускною за спеціальностями:
– 105 Прикладна фізика і наноматеріали, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
– 105 Прикладна фізика і наноматеріали, освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

При кафедрі діють:
– аспірантура за спеціальністю 104  Фізика та астрономія
– докторантура.

При кафедрі успішно діють лабораторії:

  1. Молекулярної фізики і термодинаміки, ауд.216 ЦК;
  2. Атомної і ядерної фізики, ауд.214 ЦК;
  3. Фізики твердого тіла і напівпровідникових приладів, ауд.108 ЦК;
  4. X-променевого спектрального і структурного аналізу, ауд.108, б ЦК;
  5. Технології тонких плівок та електронної мікроскопії , 111 ЦК;
  6. Термоелектричних явищ у напівпровідниках, 03б ЦК;
  7. Технології тонких напівпровідникових плівок, 07 ЦК;
  8. Синтезу термоелектричних матеріалів, 07а ЦК;
  9. Металографії, 07б ЦК.