Наукові школи

ТОНКОПЛІВКОВЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Засновник: Фреїк Дмитро Михайлович (1943–2015 рр.), директор Фізико-хімічного інституту, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор.

Фреїк Дмитро Михайлович – людина, вчений, педагог (.pdf, 110kb: журнал ФХТТ, 2013, 14(2), сс. 256-258).

Історія наукової школи з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (.pdf, 1Mb: журнал ФХТТ, 2013, 14(2), сс. 274-279).

Школа з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в особах (.pdf, 464kb: журнал ФХТТ, 2013, 14(2), сс.263-273).

Основні напрямки наукових досліджень

 1. Нанорозмірні системи на основі напівпровідникових матеріалів халькогенідів металів ІІ і ІV підгруп.
 2. Дослідження деяких динамічних і кінетичних ефектів в напівпровідникових системах пониженої розмірності.
 3. Квазіхімічний опис точкових дефектів у сполуках AIVBVI та AIVBVI.
 4. Механізми розсіювання носіїв струму та оптимізація електричних властивостей плівок на основі халькогенідів свинцю.
 5. Власні радіаційні дефекти та електричні властивості плівок АIVВVI.
 6. Термоелектричні властивості кристалів та тонких плівок сполук AIVBVI.

Основні лабораторії

 1. Лабораторія вирощування тонких плівок методом гарячої стінки.
 2. Лабораторія вирощування тонких плівок методом відкритого випарування.
 3. Лабораторія дослідження електрофізичних властивостей тонких плівок.
 4. Лабораторія рентгеноструктурного аналізу.
 5. Лабораторія синтезу матеріалів сполук AIVBVI.