Силабуси освітніх компонент: Прикладна фізика та наноматеріали (магістр)

Обов’язкові освітні компоненти

ОК 1. Концепція сучасного природознавства  (кафедра МіНТ)

ОК 2. Інноваційне підприємництво та стартапи (кафедра УАБ)

ОК 3. Науковий семінар (кафедра ФХТТ)

ОК 4. Фізика твердого тіла (кафедра ФХТТ)

ОК 5. Фізика напівпровідників (кафедра ФХТТ)

ОК 6. Механізми генерації і накопичення заряду в електрохімічних системах (кафедра МіНТ)

ОК 7. Фрактали (кафедра ФХТТ)

ОК 8. Фізико-технічні основи термоелектричного матеріалознавства (кафедра ФХТТ)

Вибіркові дисципліни, які рекомендує кафедра для ОП 105-“Прикладна фізика та наноматеріали”
(ці освітні компоненти внесено разом з іншими в університетський Каталог №3 вільного вибору дисциплін студентами)

 

Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Точкові дефекти у кристалах (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Основи синергетики (.pdf) (кафедра ФіМВ)

Методологія наукових досліджень ПФН (2023)  (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Фізика конденсованого стану речовини (.pdf) (кафедра МіНТ)

Термоелектричні перетворювачі енергії (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Інноваційне підприємництво та стартапи (.pdf) (кафедра УАБ)