Освітня програма “Медична фізика” (104) (бакалавр)

Освітня програма “Медична фізика” (спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали):

Освітня програма (з 01.09.2020 року)

Освітня програма (з 01.09.2018 року)

Пропозиції та зауваження щодо покращення освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу кафедри (kfhtt@pnu.edu.ua)

Мета освітньої програми

Забезпечити професійну підготовку фахівців у галузі прикладної фізики і наноматеріалів та формувати професійні їх компетентності, що спрямовані на здатність розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, пов’язані з дослідженням фізичних об’єктів і систем, процесів і явищ та їх технічними застосуваннями, застосовувати досягнення сучасної фізики для проведення фізико-технічних стандартизованих випробувань в лабораторіях різного призначення і підпорядкування та використовувати комп’ютерну техніку при проведенні науково-експериментальних досліджень та обробці інформації. Розвинути уміння вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності, пов’язаній з необхідністю обслуговування медичного обладнання, діагностичної техніки, аналітичної та метрологічної апаратури, здійснення експертної оцінки якості продукції та стану навколишнього середовища.

Гарант освітньої програми

Никируй Любомир Іванович,

професор, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла

lyubomyr.nykyruy@pnu.edu.ua

 

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта у галузі прикладної фізики та наноматеріалів, медичної фізики зі спеціалізацією у предметній області інтелектуального аналізу фізичних моделей, а також властивостей функціональних матеріалів, приладів та систем для медичного застосування.

Випускнику освітньої програми присуджується ступінь бакалавра з присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з прикладної фізики та наноматеріалів.

Можливе працевлаштування

 • вищі навчальні заклади (університети, інститути, коледжі);
 • науково-дослідні інститути, центри, лабораторії з розробки, виробництва і впровадження на практиці нових наноматеріалів;
 • інженери з медичного обладнання в діагностичних і лікувальних медичних установах;
 • промислові лабораторії, інститути та науково-виробничі центри з розробки нового медичного обладнання і систем;
 • експерти з нових медичних розробок, що використовують фізичні методи, процеси, технології;
 • промислові підприємства галузевої приналежності.

Офіційні партнери та бази практики, закордонні партнери (підписано документи про співпрацю):

 • Івано-Франківська міська клінічна лікарня № 1;
 • Центр сучасної офтальмології (м. Івано-Франківськ);
 • університетська клініка Мюнстеру (Німеччина), університет Філіппа в Марбурзі (Німеччина) – проєкт щодо створення спільного Центру молекулярної медицини

Додаткові переваги освітньої програми:

 • випускники освітньої програми мають право безкоштовно навчатися на магістерській програмі у рамках подвійних дипломів між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Жешувським університетом (Республіка Польща);
 • участь у програмах академічного обміну в європейських університетах (до 2023 року студенти факультету у рамках Erasmus програм мали можливість академічного обміну із університетом Ясси, Румунія, університетом Грацу, Австрія, університетом Нової Горіци, Словенія);
 • навчання на військовій кафедрі із отримання офіцерського звання;
 • унікальна можливість здійснювати навчання через науку: вже з першого курсу студентів запрошують у наукові лабораторії, а з другого курсу студенти отримують можливість бути авторами / співавторами наукових публікацій!