ПРО КАФЕДРУ

Кафедра фізики і хімії твердого тіла (до 2004 року кафедра фізики твердого тіла) була створена 29 квітня 1993 року на базі кафедр фізики та методики фізики і ТЗН під керівництвом доктора  хімічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої школи України, академіка Міжнародної термоелектричної  академії Фреїка Дмитра Михайловича (1943–2015 рр.), всесвітньо відомого вченого в галузі напівпровідникового матеріалознавства:

Фреїк Дмитро Михайлович – людина, вчений, педагог (.pdf, 110kb: журнал ФХТТ, 2013, 14(2), сс. 256-258).

Історія наукової школи з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (.pdf, 1Mb: журнал ФХТТ, 2013, 14(2), сс. 274-279).

Школа з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в особах (.pdf, 464kb: журнал ФХТТ, 2013, 14(2), сс.263-273).

З кафедрою фізики і хімії твердого тіла тісно пов’язали свій науковий шлях представники інших кафедр як фізико-технічного факультету, так і університету.

В 2015 році завідувачем кафедрою  став професор Прокопів Володимир Васильович. Було продовжено наукову роботу, яку започаткував професор Фреїк Дмитро Михайлович. Розвивалися журнал “Фізика та хімія твердого тіла” ( в цей період він був включений  до наукометричних баз Scopus та WoS) та конференція МКФТТПН. З лютого 2022 року завідувачем кафедрою було обрано професора Никируя Л.І.
Сьогодні на кафедрі працюють три  професори: завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, професор Никируй Л.І., доктор фізико-математичних наук, професор Салій Я.П., доктор фізико-математичних наук, професор Горічок І.В., а також  доктор філософії за напрямком “Фізика та астрономія” Яворський Р.С.,   інженер Данилюк О.В., старший лаборант Балан В.Р.
Завідує лабораторіями кафедри кандидат фізико-математичних наук Яворський Я.С.

Кафедра є випускною за спеціальностями:
– 105 Прикладна фізика і наноматеріали, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
– 105 Прикладна фізика і наноматеріали, освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

При кафедрі діють:
– аспірантура за спеціальністю 104  Фізика та астрономія
– докторантура.

При кафедрі успішно діють лабораторії:

  1. Молекулярної фізики і термодинаміки, ауд.216 ЦК;
  2. Атомної і ядерної фізики, ауд.214 ЦК;
  3. Фізики твердого тіла і напівпровідникових приладів, ауд.108 ЦК;
  4. X-променевого спектрального і структурного аналізу, ауд.108, б ЦК;
  5. Технології тонких плівок та електронної мікроскопії , 111 ЦК;
  6. Термоелектричних явищ у напівпровідниках, 03б ЦК;
  7. Технології тонких напівпровідникових плівок, 07 ЦК;
  8. Синтезу термоелектричних матеріалів, 07а ЦК;
  9. Металографії, 07б ЦК.