Рецензії на ОНП

РЕЦЕНЗIЯ на освiтньо-наукову програму «Фізика та астрономiя» третього рiвня вищої освiти за спецiальнiстю 104 «Фізика та астрономiя» (Я.І. Лепіх, директор Мiжвiдомчого науково-навчального фiзико-технiчного центру МОН i НАН України при Одеському нацiональному унiверситетi iменi І.І. Мечникова)

РЕЦЕНЗIЯ на освiтньо-наукову програму «Фізика та астрономiя» третього рiвня вищої освiти за спецiальнiстю 104 «Фізика та астрономiя» (С.І. Мудрий, завідувач кафедри фізики металів Львівського національного університету імені І. Франка)

РЕЦЕНЗIЯ на освiтньо-наукову програму «Фізика та астрономiя» третього рiвня вищої освiти за спецiальнiстю 104 «Фізика та астрономiя» (І.М. Фодчук, декан факультету архітектури? будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича)