Інструкції до лабораторних робіт

Лабораторний практикум з ядерної фізики(.pdf)

Лабораторний практикум з атомної фізики(.pdf)

Лабораторний практикум з молекулярної фізики(.pdf)

Лабораторний практикум з фізики твердого тіла(.pdf)


Фізичні основи мікроелектроніки. Перелік лабораторних робіт
:

Л.р. №1. Вивчення ефекту Холла в напівпровідниках.

Л.р. №2. Визначення температурної залежності електропровідності металів і напівпровідників.

Л.р. №3. Дослідження температурної залежності термоелектрорушійної сили у напівпровідниках.