Видано новий посібник

Видано навчальний посібник  “Використання середовища
Maple для розв’язування задач квантової механіки”
для студентів  спеціальності «Фізика та астрономія» і
«Прикладна фізика та наноматеріали» та для студентів
нефізичних спеціальностей, що вивчають теоретичну фізику 

Завантажити pdf