Завершилась державна атестація бакалаврів

Завершилася атестація здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали. Вона відбулась  у формі комплексного державного екзамену, а  також публічного захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи. Студенти-випускники успішно склали комплексний іспит  і  захистили свої дипломні роботи.
Вітаємо їх і чекаємо в магістратурі!!!