Кваліфікаційні роботи бакалаврів

Тематика  кваліфікаційних робіт,

які виконуються на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2023-2024 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Кваліфікаційні роботи
ПФмф-41
1.
2.
ПФмс-41

ФА-41

3.

Тематика  кваліфікаційних робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2021-2022 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Кваліфікаційні роботи
ПФН-41
1. Фрактальні структури в природі Тріщ Андрій Русланович ПФН-41 проф. Салій Я.П.
2. Вплив тунелювання через наноструктурні утворення на термоелектричну добротність термоелектричних матеріалів Семенишин Михайло Дмитрович ПФН-41 доц. Возняк О. М.

Тематика кваліфікаційних робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2020-202н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Кваліфікаційні роботи
ПФН-41
1. Термоелектричні властивості твердих розчинів GePbTe Черкач Христина Петрівна ПФН-41 проф. Горічок І.В.
2. Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTeSe Кривий Юрій Ігорович ПФН-41 проф. Горічок І.В.

ФА-41

3. Синтез та властивості оксиду графену Малахов Андрій Андрійович ФА-41 проф. Салій Я.П.
4. Електрофізичні властивості конденсату на ситалі телуриду свинцю легованого сурмою. Бринський Роман Ярославович ФА-41 проф. Салій Я.П.
5. Дослідження фотоелектричних властивостей напівпровідникових парофазних тонких плівок Катанова Лілія Олександрівна ФА-41 проф. Прокопів В.В.
6. Моделювання фізичних процесів в середовищі Python Вікарій Олег Ігорович ФА-41 проф. Прокопів В.В.
7. Побудова безвідбивного потенціала із δ-функційного методом оберненої задачі розсіювання Шарваровська Юлія Юріївна ФА-41 доц. Возняк О.М

Тематика кваліфікаційних робіт,

які виконувалися на кафедрі фізики і хімії твердого тіла у 2019-2020 н.р.

№ п/п Тема роботи Прізвище студента Група Науковий керівник
Кваліфікаційні роботи
ФА – 41
1. Розсіювання частинок на нанокластері Гаусівським потенціалом Прошак Ярина Віталіївна ФА-41 доц. Возняк О.М.
2. Розробка фізичних лабораторних робіт з використанням мікропроцесора Arduino Пулькас Надія Володимирівна ФА-41 проф. Салій Я.П.

ПФН-41

3. Технологія і структура фотоелектричних тонких плівок із нановкрапленнями Рєчнік Андрій Максимович ПФН-41 проф. Никируй Л.І.
4. Система автоматизованого проектування КОМПАС-3D»: завдання і вправи Барабаш Артур Васильович ПФН-41 проф. Прокопів .В.В.