Науково-освітній центр

НАНОМАТЕРІАЛИ В ПРИСТРОЯХ ГЕНЕРАЦІЇ ТА НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ

13 травня 2009 р. відбулося офіційне відкриття Науково-освітнього центру (НОЦ) “Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії” у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

Наукові групи

  • Пористі вуглецеві матеріали
  • Електродні матеріали для літієвих джерел енергії на основі оксидів, гідроксидів, солей металів та металоїдів
  • Магнітні наноматеріали і чутливі сонячні елементи
  • Катодні матеріали для літієвих джерел живлення на основі шпінельних та рутильних структур.

Про проект

Назва проекту – Створення і функціонування на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника науково-освітнього центру (НОЦ) «Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії».

Назва вищого навчального закладу виконавця проекту – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Фінансова підтримка (донори проекту):

  • Фонд цивільних досліджень і розвитку США (CRDF);
  • Міністерство освіти і науки України;
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Категорія роботи – грантова.

Керівник роботи: Будзуляк Іван Михайлович, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, д.ф.-м.н.

Предмет, об’єкт дослідження – розробка та вдосконалення технологій отримання оксидних, халькогенідних та вуглецевих наноматеріалів для пристроїв генерації та накопичення енергії, фундаментальне вивчення та прогнозування їх фізико-хімічних властивостей.

Прогнозовані наукові результати роботи –
В результаті виконання проекту передбачається встановити основні закономірності явищ співінтеркалювання і реінтеркалювання та утворення відповідних комплексів “господар-гість”; сформулювати базові тенденції в зміні фізичних властивостей кристалічних матриць та паредумов привнесень їм нових явищ та ефектів інтеркаляцією. В напрямку вуглецевих технологій вдосконалення методу гідротермальної обробки дозволить досягнути стабільних передбачуваних значеннь питомої поверхні нанопористого вуглецю на базі сировини рослинного походження на рівні 850-1300м2/г з можливістю цілеспрямованої модифікації характеристик матеріалу (морфології поверхні, пористості) шляхом варіації умов синтезу. Планується оптимізація умов та режимів отримання та модифікації нанопористого вуглецю на основі комплексних досліджень процесів електронно-іонного переносу на границі розділу електрод/електроліт. Буде розроблена технічну документацію на дослідне виробництво нанопористого вуглецю для електродів суперконденсаторів з сировини рослинного походження.

Керівництво проектом. В наглядову раду НОЦ входять: ректор ПрНУ (голова), керівник проекту, заступники керівника по з наукової роботи, навчальної роботи, міжнародного співробітництва та керівники робочих груп проекту.

Функції наглядової ради НОЦ: розгляд питань по фінансовому і технічному стану НОЦ, узгодження навчальних планів НОЦ з державними освітніми стандартами, аудит діяльності НОЦ.

Ключовим моментом у діяльності НОЦ є залучення до проведення наукових досліджень молодих науковців, аспірантів (як правило, окрім останнього року навчання) та студентів.