Навчальні лабораторії

Навчальні лабораторії

1. Молекулярної фізики і термодинаміки, ауд.216 ЦК (17 лабораторних робіт)

Лабораторний практикум з молекулярної фізики (.pdf)

2. Атомної і ядерної фізики, ауд.214 ЦК (15 лабораторних робіт)

Фізичний практикум. Атомна фізика. Перелік лабораторних робіт:

Л.р. №1. Дослідження розсіювання α-частинок в речовині (моделювання досліду Резерфорда на ЕОМ) (.pdf, 150kb).

Л.Р.№2. Вивчення ефекту Франка і Герца (.pdf, 167kb).

Л.Р. №3. Експериментальна перевірка співвідношення невизначеностей (.pdf, 163kb).

Л.Р.№4. Вивчення монохроматора УМ-2 (.pdf, 136kb).

Л.Р.№5. Вивчення спектру водню, визначення сталої Рідберга і сталої Планка (.pdf, 159kb).

Л.Р.№6. Вивчення спектрів лужних металів (.pdf, 321kb).

Л.Р.№7. Вивчення тонкої структури спектрів лужних металів (.pdf, 463kb).

Л.Р.№8. Дослідження явища електронного парамагнітного резонансу за допомогою радіоспектрометра РЕ-1301 (.pdf, 273kb).

3. Фізики твердого тіла і напівпровідникових приладів, ауд.108 ЦК (5 лабораторних робіт)

Лабораторний практикум з фізики твердого тіла (.pdf)

4. X-променевого спектрального і структурного аналізу, ауд.108, б ЦК (2 лабораторні роботи)

Фізичні основи мікроелектроніки. Перелік лабораторних робіт:

Л.р. №1. Вивчення ефекту Холла в напівпровідниках.

Л.р. №2. Визначення температурної залежності електропровідності металів і напівпровідників.

Л.р. №3. Дослідження температурної залежності термоелектрорушійної сили у напівпровідниках.