Вітаємо професора кафедри – Ігора Володимировича Горічка – із успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук!!!

Захист відбувся 27 вересня 2019 року  у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Тема дисертації: “Дефектна підсистема гетерофазних термоелектричних матеріалів на основі сполук А4В6 та їх властивості”.
Особливо приємно, що члени спеціалізованої вченої ради відзначили як високий професійний рівень Ігора Володимировича так і наукові результати, які не лише відповідають світовому рівню, але й внесли нові підходи у розробки сучасних матеріалів для систем генерування енергії!
Цим самим знані вчені з різних українських інституцій підтвердили рівень наукових досліджень кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника!