Виробнича практика студентів спеціальності “Прикладна фізика та наноматеріали”

У рамках виробничої практики студенти четвертого курсу відвідали кафедру медичної інформатики, медичної та біологічної фізики Івано-Франківського національного медичного університету. Зокрема, студентам освітньої програми “Медична фізика” дали можливість вивчити принцип роботи кардіографа, ознайомили із особливістю його застосування та методами розшифровки результатів досліджень.

Такий візит відбувся у рамках Угоди про співпрацю між двома університетами.

Слід відзначити, що на фізико-технічному факультеті здійснюється підготовка студентів за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали, на якій студенти мають можливість отримати навики практичної роботи з сучасним обладнанням: медичними приладами чи пристроями відновлювальної енергетики.

Відповідно до обраного напрямку, студенти можуть працевлаштовуватися у різних сферах:

  • вищі навчальні заклади (університети, інститути, коледжі);
  • науково-дослідні інститути, центри, лабораторії з розробки, виробництва і впровадження на практиці нових наноматеріалів;
  • інженери з медичного обладнання в діагностичних і лікувальних медичних установах;
  • промислові лабораторії, інститути та науково-виробничі центри з розробки нового медичного обладнання і систем;
  • експерти з нових медичних розробок, що використовують фізичні методи, процеси, технології;
  • інженери з конструювання обладнання джерел відновлюваної енергетики;
  • фахівці з технічного обслуговування і ремонту пристроїв, установок і систем відновлюваної енергетики;
  • промислові підприємства галузевої приналежності.

ОП «Прикладна фізика та наноматеріали» готує фахівців із комплексними знаннями фізики, математики, інформаційних технологій та програмування, які здатні вирішувати прикладні проблеми, базуючись на здобутках сучасної фізики, зокрема, фізики наноматеріалів. Акценти ОП орієнтовано на прикладні проблеми, необхідні як для відбудови України у післявоєнний час, так і для того, щоб Україна входила у число країн, які вирішують сучасні виклики у сферах, пов’язаних із розвитком відновлювальної енергетики та медичної фізики.

Програма передбачає реалізацію концепції «навчання через науку» із обов’язковим залученням студентів до науково-дослідної роботи, в тому числі в сучасних наукових лабораторіях.