105 – ОП Медична фізика (бакалавр)

Загальна фізика (молекулярна ) (.pdf)

Фізпрактикум 2 (молекулярна фізика)(.pdf)

Електродинаміка (.pdf)

Методи математичної фізики  (.pdf)

Вступ до ФТТ (.pdf)

Атомна і ядерна фізика (.pdf)

Фізпрактикум 5 (атомна і ядерна фізика) (.pdf)

Квантова механіка (.pdf)

Нанотехнології і наноматеріали  (.pdf)

Охорона праці при роботі з медичною апаратурою та відновлювальними системами (.pdf)

Матеріалознавство і технології матеріалів пфн (.pdf)

Організація та захист наукових досліджень ПФН (.pdf)

Організація та захист наукових досліджень ПФН 8 сем (.pdf)

Патентознавство та захист інтелектуальної власності ПФН (.pdf)

Патентознавство та захист інтелектуальної власності ПФН  8 сем (.pdf)

Прикладні програмні системи ПФН (.pdf)

Взаємодія випромінювання з біоречовиною ПФН (.pdf)

Радіаційна біологія ПФН (.pdf)

Медичні кріотехнології ПФН (.pdf)

Основи низькотемпературних технологій ПФН (.pdf)

Фізичні основи медичної апаратури ПФН (.pdf)

Взаємодія фізичних полів з біологічними об’єктами ПФН (.pdf)

Системи розподілення, перетворення та стабілізації електричної енергії пфн (.pdf)

Моделювання процесів перетворення енергії пфн (.pdf)

Нанотехнології і наноматеріали пфн (.pdf)

Охорона праці при роботі з медичною апаратурою та відновлювальними системами (.pdf)

Фотоелектроніка (.pdf)

Матеріалознавство і технології матеріалів пфн (.pdf)

Організація та захист наукових досліджень ПФН (.pdf)

Організація та захист наукових досліджень ПФН 8 сем (.pdf)

Патентознавство та захист інтелектуальної власності ПФН (.pdf)

Патентознавство та захист інтелектуальної власності ПФН  8 сем (.pdf)

Прикладні програмні системи ПФН (.pdf)

Оптичні та електричні характериcтики фотоелектричних перетворювачів(.pdf)