2017 рік

Список публікацій викладачів кафедри фізики та хімії твердого тіла

Л.І. Никируй, Є.В. Івакін, В.В. Прокопів, О.Б. Костюк, I.В. Горічок, I.Г. Киселев, Я.С. Яворський, Б.С. Дзундза, Р.С. Яворський, В.І. Маковишин. Теплова та електронна динаміка в низькорозмірних системах на основі сполук Pb(Sn)-AgSbTe для термоелектричних мікрогенераторів енергії підвищеної добротності. Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД-БРФФД. Київ, Академперіодика, 2017. С. 148–153. (Завантажити: .pdf)

Посібники та інше

 1. Возняк О.М. Використання середовища Maple для розв’язування задач квантової механіки. Навчальний посібник /О.М. Возняк, В.В. Прокопів, Л.І. Никируй. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – 76 с. 
 1. ХVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка). Матеріали. / За заг. ред. проф. Прокопіва В.В. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – 388 с.
 1. Біографії. Я, Ми, Ви. Ч. 3. / Упорядники: Любов Межиловська, Володимир Прокопів. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – 72 с. 

Статті

 1. Ruvinskii M.A. The Kinetic Effects, Causedby Thickness luctuations of Quantum Semiconductor Wire / M.A. Ruvinskii , B.M. Ruvinskii, O.B. Kostyuk // Journal of Nano- and Electronic Physics– 2017. – Т. 9, № 2. – 02024(4). (Scopus).
 1. Nykyruy Cd Te vapor phase condensate son (100) Si and Glass for Solar Cells / L. Nykyruy, Ya. Saliy, R.Yavorskyi, Ya.Yavorskyi, G.Wisz, Sz. Górny, V.Schenderovsky.//Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties. 2017, 5 р. (Scopus)
 1. Ruvinskii M.A. Kinetic Phenomena and Thermoelectric Properties of Polycrystalline Thin Films Based on PbSnAgTe Compounds/ M.A.Ruvinskii, O.B. Kostyuk, B.S. Dzundza, I.P. Yaremiy, M.L. Mokhnatskyi, Ya.S. Yavorskyy// Journal of Nano- and Electronic Physics  – 2017. – Т. 9, № 5. 05004-1 – 05004-6  (Scopus).
 1. Horichok I.V. Thermoelectric Properties of Nanostructured Materials Based on Lead Telluride / I.V.Horichok, M.O. Halushchak, O.M. Matkivskyj, I.P. Yaremij, R.Ya. Yavorskyj, V.S. Blahodyr, O.I. Varunkiv, T.O. Parashchuk // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2017. – Т. 9, № – 05022-1 – 05022-7  (Scopus)
 1. Saliy Ya.P. Influence of Surface Morphology and Structural Characteristics of the Orientation Phase Vapor Condensate SnTe: 1% Sb Their Thermoelectric Parameters/ P. Saliy, N.I. Bushkov, V.S. Bushkova, N.V.Bubon// Journal of Nano- and Electronic Physics – 2017. – Т. 9, № 5. – 05006-1 – 05006-4   (Scopus).
 1. Saliy Ya.P. The Surface Morphology of CdTe Thin Films Obtained by Open Evaporation in Vacuum/ P. Saliy, L.I. Nykyruy, R.S. Yavorskyi, S.Adamiak// Journal of Nano- and Electronic Physics  – 2017. – Т. 9, № 5. – 05016-1 – 05016-5  (Scopus).
 1. MazurT.M.  Thermal annealing effect on optical properties of the cadmiun telluride films/  T.M. Mazur, V.P. Makhniy, V.V. Prokopiv, M.М. Slyotov// Journal of Nano- and Electronic Physics  – 2017. – Т. 9, № 5. – 05047-1 – 05047-3    (Scopus).
 1. Saliy Y.P. Statistics of nano-objects characteristic son the surface of PbTe: Bi condensate deposited on ceramic / Y.P. Saliy,  M.A. Ruvinskiy, L.I.Nykyruy // Modern Physics Letters B. 31, No. 03, 1750023 (2017) (Scopus)
 1. Салий Я.П. Решетки поверхностных нанокластеров SnTe на ситалле /Я.П. Салий, Н.И. Бушков, И.С. Былина / Low Temperature Physics/Физика низких температур, 2017, т. 43, № 9, c. 1-5.
 1. Прокопів В.В. Сонячний термоелектричний генератор / В.В. Прокопів, Л.І. Никируй, О.М. Возняк, Б.С. Дзундза, І.В. Горічок, Я.С. Яворський, О.М. Матківський, Т.М. Мазур // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – Т. 18, №3. – С. 372-376.
 1. Салій Я.П. Класичний розмірний ефект в тонких плівках SnTe, легованого Sb/ Я.П. Салій // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – Т. 18, №  – с.75-78.
 1. Галущак М.О. Термоелектричні властивості твердих розчинів PbSnAgTe / М.О. Галущак, І.В. Горічок, Т.О. Семко, С.І. Мудрий, С.В. Оптасюк, Р.О. Дзумедзей // Фізика і хімія твердого тіла, Т. 18, № 2 (2017), сс. 211-214.
 1. Horichok I. Intrinsic point defects of samarium monosulphide crystals in metal phase / Horichok, M. Shevchuk, T. Parashchuk, M. Galushchak // Chemistry & Chemical Technology. –2017. 11, 3. рр. 319-326.
 1. Костюк О.Б. Квантові ефекти небалістичного транспорту в плівках на основі сполук PbSnAgTe / О.Б.Костюк, М.А. Рувінський, Є.В. Івакін, М.Ю. Перегінчук// Фізика і хімія твердого тіла, Т. 18, № 4 (2017), с.399-403.
 1. Яворський Р.С. Методика відкритого випаровування у вакуумі для отримання фотоелектричного Телуриду Кадмію / Р.С. Яворський, Ж.Р. Запухляк,  Я.С. Яворський, Л.І. Никируй // Фізика і хімія твердого тіла, Т. 18, № 4 (2017), с. 309–315.

Yavorskyi R.S. Vapor phase condensation for photovoltaic films of CdTe / R.S. Yavorskyi, Z.R. Zapukhlyak, Ya.S. Yavorskyi, L.I. Nykyruy // Physics and Chemistry of Solid State, 2017, 18(4), p.-309–315.

 1. Matkivsky O.M. Composite Thermoelectric Materials Based On Lead Telluride And Cadmium Telluride / O.M. Matkivsky1 , V.V. Prokopiv1, I.V. Horichok1, M.A. Pylyponiuk1, Y.V. Shemerliuk1 , G.D. Mateik2 , L.D. Yurchyshyn1, M.Yo. Nahornyak1 // Фізика і хімія твердого тіла, Т. 18, № 4 (2017), с. 395-398.
 1. І.В. Горічок, І.М. Ліщинський, С.І. Мудрий, О.С. Оберемок, Т.О. Семко, І.М. Хацевич, О.М. Матківський, Г.Д. Матеїк, Р.О. Дзумедзей. Технологічні аспекти отримання термоелектричного PbTe // SEMST. – 2017. – Т.14, № 3. – сс. 53-64.
 1. Ruvinskii M.A. The Influence of Surface on Scattering of Carriers and Kinetic Effects in n-PbTe Films / M.A. Ruvinskii, O.B. Kostyuk, B.S. Dzundza, and V.I.Makovyshyn // «Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologi» – 2017. – V. 15, No 2. – P. 277 – 288.
 1. Литовченко Володимир. «Дмитро Фреїк — видатний український фізик та матеріалознавець, фундатор наукової школи матеріалознавства»/ Володимир Литовченко, Любов Межиловська, Дмитро Корбутяк, Володимир Прокопів  Олександр Сторонський// Журнал «Світогляд» . – 2017. – №5
 1. Nykyruy L. Low-dimensional systems on the base of PbSnAgTe (LATT) compounds for thermoelectric application / L.Nykyruy, M. Ruvinskiy, Ivakin, O. Kostyuk, I. Horichok, B. Dzundza / Nanoscale Research Letters. – 2018 (in press) (Scopus, WoS) (подана до друку) 

Тези конференцій

 1. L.Nykyrui, R.Yavorskyi, G.Wisz, P.Potera, S.Adamiak, Sz. Górny.Structure, optical and electrical properties CdTe prepared by vapor-phase condensation/ 5rd International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017). – August 23-26, 2017. – Chernivtsy.
 1. B. Kostyuk. Structure, optical and electrical properties CdTe prepared by vapor-phase condensation/ 5rd Internationalresearchandpracticeconference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017). – August 23-26, 2017. – Chernivtsy. P. 95.
 1. Nykyrui. Structure, optical and electrical properties CdTe prepared by vapor-phase condensation/ 5rd International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017). – August 23-26, 2017. – Chernivtsy. P. 460.
 1. V., KisialiouI.G., NykyruyL.I., YavorskiyY.S. Synthesis and Transient Grating Thermal Characterization of Nanostructured PbTe:(Bi, Sb) Films.XVI International Conference on Physics and Technology of Thin Films (ICPTTF-XVI). – May 15-20, 2017. – Ivano-Frankivsk. – pp. 13-14.
 1. Kosyuik O.B.Thermoelectric Properties of Vapor-Phase Condensates PbAgSnTe.XVI International Conference on Physics and Technology of Thin Films (ICPTTF-XVI). – May 15-20, 2017. – Ivano-Frankivsk. – pp. 119.
 1. V., HorichokI.V., TurovskaL.V., MazurT.M. Point Defects of Silver Doped Lead Telluride.XVI International Conference on Physics and Technology of Thin Films (ICPTTF-XVI). – May 15-20, 2017. – Ivano-Frankivsk. – pp. 169.
 1. Phase-Separation in (GeS2)100-xAgx, (GeS2)100-x Agx, (Ge42S58)100-xAgx and (GeS3)100-xAgx Lishchynskyy I.M., Voznyak O.M., Wagner T., Kaban I.G. The 14th International Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA’17 The 7th International Conference on Physics of Disordered Systems PDS’17, 2017, p.p.95-96.
 1. Simulation of resonant structures by tools of supersymetric quantum mechanics. Voznyak O.M. Voznyak O.O., The 14th International Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA’17 The 7th International Conference on Physics of Disordered Systems PDS’17, 2017, p.p. 169 – 170.
 1. Prokopiv V.V., Crystal-Quasichemichal Description for Cadmium, Lead and Tin Tellurides / Prokopiv V.V.(Jr), Voznyak O.M., Zapukhlyak R.I., Dron R.P.// International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 360.
 1. Voznyak O.M. Application of Darboux Transformation for Potential Reconstruction of Nanosystems with Known Energy Spectrum /Voznyak O.M.// International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 258. 
 1. Галущак М.О. Фазовий склад і термоелектричні властивості матеріалів у системі Pb-Ag-Te/ М.О. Галущак, С.І. Мудрий, , С.В. Оптасюк, Т.О. Семко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Екогеофорум-2017 Актуальні проблеми та інновації., м. Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 року, с.- 245-246.
 1. Матеїк Г.Д. Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинівPbTe-SnTe  /Г.Д.Матеїк, І.В. Горічок, О.М. Матківський, Я.С. Яворський. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Екогеофорум-2017 Актуальні проблеми та інновації., м. Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 року,  с.- 252-253.
 1. Прокопів В.В.Точкові дефекти та термоелектричні властивості плюмбум телуриду легованого сріблом /В.В. Прокопів, Л.Й. Межиловська, М.П.Мазур, Т.М.Мазур // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Екогеофорум-2017 Актуальні проблеми та інновації., м. Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 року, с.- 256-257.
 1. Яворський Р.С. Перспективні тонко плівкові матеріали із нановключеннями для сонячної енергетики /Р.С.Яворський, Л.І. Никируй, Я.С.Яворський, Р.І. Запухляк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Екогеофорум-2017 Актуальні проблеми та інновації., м. Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 року,  с.- 259-260.
 1. Mazur T.M., Makhniy V.P., Prokopiv V.V., Slyotov M.M. Effect of Thermal Annealing of the Optical Properties of Thin Films of Cadmium Telluride // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017).
 1. Prokopiv V.V., Horichok I.V., Turovska L.V., Mazur T.M. Point Defects of Silver Doped Lead Telluride // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017).
 1. Ruvinskii M.A. The Influence of Surface on Transport Phenomena in n-PbTe Films/ Ruvinskii M.A., Kostyuk O.B., Dzundza B.S., Makovyshyn V.I.// International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 344.
 1. Ruvinskii M.A. The Minimal Conductivity of Graphene, Caused By An Effective Attenuation of Carriers due to The”Zitterbewegung” Effect/ Ruvinskii M.A.// International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 244.
 1. Ruvinskii M.A. The Kinetic Effects, Caused by Thickness Fluctuations of Quantum Semiconductor Wire/ Ruvinskii M.A., Ruvinskii B.M., Kostyuk O.B.// International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 138.
 1. Ruvinskii M.A. Quantum Size Effect in Thin Films Based on p-type Compounds PbSnAgTe/ Ruvinskii M.A., Kostyuk O.B., Dzundza B.S., Yavorskyy Ya.S.// International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017) – 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine – P. 95.
 1. Saliy Ya.P. Correlation Between the Mean Free Path of Charge Carriers and the Lateral Size of Objects on the Surface of a Thin Film SnTe<Sb> / Ya.P. Saliy // International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 306.
 1. Saliy Ya.P. Limits the Use of Approximate Formulas of Theory Fuchs-Sondheim for Classical Size Effect / Ya.P. Saliy //International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 307. 
 1. Lysak A.V. Own Point Defects in Zinc Telluride / Lysak A.V., Pylyponyuk M.A., Kal’ka O.Yu., Seniv M.S.// International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 348.
 1. Pylyponiuk M.A. Energy of Substitution of Anions and Cations
  in Zinc and Cadmium Telluride / M.A. Pylyponiuk, V.V.Prokopiv, І.V Horichok, I.Arsenyuk // International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 350.
 1. V . Effect of Thermal Annealing on the Optical Properties of Thin Films of Cadmium Telluride/T.M.Mazur , V.P.Makhniy , V.V.Prokopiv , M.M.Slyotov // International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 125.
 1. Horichok І.V. The composite  hermoelectric materials based on Lead Telluride with nanoinclusionsof ZnO and TiO2 / І.V. Horichok, І.М. Lishchynsky,  О.М. Matkivskyi,  R.O. Dzumedzey, R.P. Dron,  V.Y.Potyak  // XVI International conference “Physics and technology of thin films and nanosystems”, 15-20 may 2017 Іvano-Frankivsk, 2017. –P.158.
 1. Matkivsky О.М. Synthesis and Thermoelectric Properties of Solid Solutions of PbTe-SnTe/ О.М. Matkivsky,  V.Gorichok, G.D. Mateik, Ya.S.Yaworski // XVI International conference “Physics and technology of thin films and nanosystems”, 15-20 may 2017 Іvano-Frankivsk, 2017. –P.349.
 1. Lopjanko М.А. Optimization of Growing Process of the Thin-Film Structures ZnS by Method of Gas-Dynamic Flow of Vapor / Lopjanko М.А.1, Gaidai S.I.2, Leschiy R.M.3, Kosovan R.Р.3, Samojlenko D.V.3 / International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 193.
 1. Lopjanko М.А. Mathematical Methods of Planning and Optimization Processes Growing of Thin Films and Nanostructures AIIBVI and AIVBVI from the Vapor Phase / Lopjanko М.А. // International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 191.
 1. Yavorskyi R. Photoconductivity and Photovoltaic Properties of Zinc Oxide Thin Films / Yavorskyi R.1,2, Wisz G.2, Virt I.2,3, Nykyruy L.// International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 316.
 1. Прокопів В.В. Механізми формування дефектної підсистеми у парофазних конденсатах кадмій телуриду/ В. Прокопів, Л.Никируй, Т. Мазур, Р. Яворський, І. Малярська// II Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп’ютерних систем» MEICS-2017,22-24 листопада 2017 р., Дніпро, Україна.
 1. Kostyuk O.B. Thermoelectric Properties of Vapor-Phase Condensates PbAgSnTe// International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 119.
 1. Makovyshyn V.I. Depending on the thickness of thin films of thermoelectric parameters based compounds LAST/ Makovyshyn V.I., Kostyuk O.B., Hurhula H.Ya., Maksymiuk N.T. // XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków – 1-2 VI 2017, Rzeszow, Poland – С. 34.
 1. Nykyrui L. Scattering mechanisms in solid solutions of the PbTe-CdTe system / L. Nykyrui, Yaremiichuk, R. Yavorskyi, Kostiuk O.B.// XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków – 1-2 VI 2017, Rzeszow, Poland – С. 40.
 1. Bushkov N.I. Influence of Morphology of Surface and Structural Orientation Features of Vapor-Phase Condensates SnTe: 1% Sb on Their Thermoelectric Parameters/ I. Bushkov// International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 180.
 1. Ivakin E.V. Synthesis and Transient Grating Thermal Characterization of Nanostructured PbTe:(Bi, Sb) Films / V.Ivakin, I.G. Kisialiou, L.I. Nykyruy , Y.S. Yavorskiy// International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 13-14.
 1. Parashchuk T.O. Structure Simulation and Thermodynamic Properties
  of II-VI Crystals / O.Parashchuk,  B.P. Volochanska, V.M. Bojchuk // International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 167.  
 1. Semko T.O. Phase Composition and the Thermoelectric Properties Material System Pb-Ag-Te/ T.O.Semko,  S.I.Mudryy, M.O. Haluschak, M.A.Lopyanko, N.T.Maksymiuk // International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 170.
 1. Volochanska B. Computation of the Thermodynamic Properties of Chalcogenide Crystals Using Firefly (PC Gamess) Software/ В.Volochanska// International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 172.
 1. Bylina І.S. The Process of Formation, Topology and Thermoelectric Properties of Thin Films Based on PbTe/ І.S.Bylina // International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 181.
 1. Yavorskyi R. CdTe and ZnO for Heterojunctions in Solar Cell/  Yavorskyi // International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 203.
 1. Koshel V.I. Some Aspects of Minimizing of Professional Risks for Working with Nanomaterials/I. Koshel, O.P.Poplavskyy, B.S. Dzundza, I.O.Poplavskyy // International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 214. 
 1. Tsymbalyuk T.P. The Formation Mechanisms of PbTe-CdTe Solid Solutions / P. Tsymbalyuk, G.Y.Hurhula,  О. V. Yaremiichuk, Z.R. Zapukhlyak, M.P.Levkun// International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 356.
 1. Yurchyshyn L.D. Crystal-Quasichemichal Description for Nonstochiometric GeTe / L.D. Yurchyshyn, I. Mezhylovska,  I.M. Ivanyshyn, S.I. Lishchynska, L.S.Pletenytska // International Conference of Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVI) – 15-20 травня 2017р., Івано-Франківськ, Україна – С. 358.
 1. Lopjanko М.А. Optimization of Growing Process of the Thin-Film Structures ZnS by Method of Gas-Dynamic Flow of Vapor / Lopjanko М.А.1, Gaidai S.I.2, Leschiy R.M.3, Kosovan R.Р.3, Samojlenko D.V.3 / Actual problems of fundamental science – 01-05 June 2017р., Lutsk Ukraine, – с. 66-67.
 1. Лоп’янко М.А. Властивості матеріалів на основі систем Ag-Pb-St-Te з високою термоелектричною добротністю./ М.А. Лоп’янко, Т.О. Семко, С.І.Гайдай, Р.М, Лещій, О.І. Циріль, Д.В.Самойленко, О.І. Овчар// Actual problems of fundamental science – 01-05 June 2017р., Lutsk Ukraine, – с.68-69.
 1. Лоп’янко М.А. Синтез і властивості високоефективних термоелектричних матеріалів на основі PbTe і домішками сурми і срібла./ М.А. Лоп’янко, Т.О. Семко, Р.М. Лещій, Д.В.Самойленко// Actual problems of fundamental science – 01-05 June 2017р., Lutsk Ukraine, – с.73-74.
 1. Лоп’янко М.А. Термоелектричні властивості твердих розчинів PbSnAdTe / М.А. Лоп’янко, Т.О. Семко, С.І.Гайдай, Р.М, Лещій, Д.В.Самойленко, В.Б. Боднар// Actual problems of fundamental science – 01-05 June 2017р., Lutsk Ukraine, – с.70-72.

Патенти

 1. Патент України на винахід № 114890. ФреїкД.М., Никируй Л.І., Халавка Ю.Б., Криницький О.С., Матківський О.М. Спосіб отримання термоелектричного композита із провідними каналами. Заявка № а 2013  Бюл. № 18 від 28.08.2017.