Програмові вимоги до іспитів

Освітній рівень – бакалавр

Програмові вимоги до атестації здобувачів вищої освіти освітньої програми
105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
Завантажити (*.pdf)