Cпільний науковий семінар кафедр фізико-технічного факультету

5 червня відбувся спільний науковий семінар кафедр  фізико-технічного факультету за участю викладачів,  працівників, докторантів, аспірантів та студентів факультету. З доповддю по докторській дисертації виступив професор кафедри фізики і хімії твердого тіла Горічок Ігор Володимирович.

Тема доповіді: Термоелектричні властивості та дефектна підсистема гетерофазних матеріалів на основі сполук А4В6.

В процесі доповіді прозвучали питання до доповідача щодо змісту роботи, а при обговоренні роботи та доповіді (висловились проф. Будзуляк І.М., проф. Яремій І.П., проф. Прокопів В.В., проф. Салій Я.П., проф. Никируй Л.І.,  доц. Возняк О.М.)  було акцентовано увагу на тому, що робота містить достатню кількість  даних, їх теоретичне пояснення та виконана на високому науковому  рівні.