Розпочалася атестація випускників

Екзаменаційна комісія фізико-технічного факультету з атестації випускників напряму підготовки 6.040204 Прикладна фізика розпочала свою роботу