Міжнародне стажування науковців кафедри

У рамках проекту ESTEEM 3 (за підтримки програми ЄС Horizon-2020) співробітники кафедри (проф. Ігор Горічок та проф. Любомир Никируй) беруть участь у проведенні досліджень на унікальному приладі – трансмісійному електронному мікроскопі (TEM) Titan G2 60-300.
Стажування відбувалося на базі International Centre of Electron Microscopy for Material Science (AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland).

Проект ESTEEM3 створений за підтримки європейської програми з розвитку інновацій та досліджень Horizon-2020 об’єднує у своїй мережі провідні європейські лабораторії, оснащені найсучаснішими установками TEM та найкращими фахівцями дослідниками у галузі електронної мікроскопії. Ця мережа являє собою європейську групу, яка спеціалізується у широкому діапазоні методик для характеристики матеріалів з використанням їх взаємодії з електронами. Крім того, цей проект являє собою скоординований механізм, за допомогою якого розробляються та оптимізуються нові методи, теорії та інструментарії на користь європейських вчених та, особливо, для підтримки провідної ролі Європи в цій галузі досліджень.

 

Консорціум ESTEEM3 призначений надавати науковим та академічним працівникам необхідний доступ до інструментарію чи методологій останнього покоління, поєднавши у собі найсучаснішої TEM для вирішення складних проблем матеріалів у різних галузях науки: фізиці, матеріалознавстві, інженерії, хімії чи навіть науках про життя.

https://www.tem.agh.edu.pl  (керівник Центру – Prof. Adam Kruk).

Найбільш дорогим та цікавим є ТЕМ – Titan G2 60-300. Роздільна здатність менша 0,1 нм (скануючо-просвітлююча електронна мікроскопія STEM-HAADF), мікроаналіз хімічного складу EDS з атомним дозволом за допомогою системи ChemiSTEM, електронна томографія залишають його одним із найбільш сучасних трансмісійних електронних мікроскопів у світі.

 

Особлива подяка за співпрацю фаховому колективу Міжнародному центру електронної мікроскопії для матеріалознавства при AGH University of Science and Technology.

Зокрема:

Директору Центру: Prof. Adam Kruk

провідному спеціалісту, Dr Eng. Grzegorz Cempura,

а також, Dr. Kinga Zawadska, Dr. Oleksandr Kryshtal, Sebastian Lech, MSc.