Відбувся успішний захист дисертації

      Кафедра фізики та хімії твердого тіла щиро  вітає Дзумедзея Романа Олексійовича з успішним захистом кандидатської  дисертації “Розсіювання носіїв заряду у тонких полікристалічних плівках та пресованих матеріалах на основі телуридів свинцю та олова” .  Захист  відбувся 13 грудня 2019 року.  Науковий керівник:  професор Никируй Любомир Іванович.