Партнерські організації

США

Університет Центральної Флориди (м. Орландо, FL)

Виконання спільного проекту.

У рамках проєкту НАТО «Radiation Hard UV Detectors Against Terrorist Threats» (NATO SPS G5453; субконтракт #24088210) виконано субгрант на тему «Фізичне осадження з парової фази полікристалічних лівок GaN».

Термін виконання: 2020 – 2021.

Бюджет проєкту: 10 000 USD.

Керівник проєкту: проф. Никируй Л.І.

 

Массачусетський технологічний інститут (MIT) (м. Бостон)

Організація спільних досліджень.

Подання спільного проєкту «Development of high efficiency thin film thermo-photoelectric structures on the base of the system of semiconductor with nanoinclusions and polymer nanostructures».

 

IVLP – Стажування доцента кафедри Никируя Л.І. за тематикою “The U.S. experience in research commercialization and marketing”(за підтримки US Embassy, Department of State, 09.2012-10.2012)

 

Республіка Польща

Жешувський університет (м. Жешув)

 • Програма подвійних дипломів (магістратура);
 • Проведення спільних досліджень (у т.ч., аспірантських)
 • Грант на виконання досліджень на базі Жешувського університету:

 

Грант Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) «Міжнародний грант на виконання наукових робіт для аспірантів і викладачів» (2020)

Переможець у конкурсі – Яворський Р.С., доктор філософії у галузі фізики.

 

 • Подання спільних запитів на фінансування за програмою Горизонт-2020 (2019 – проєкт ConsuMark 2030 на конкурс H2020 LC-SC3-EC-1; 2020 – проєкт ReMark на конкурс H2020-LC-SC3-2020-RES-IA-CSA; 2021 – проєкт RaiseRES на конкурс HORIZON-CL5-2021-D3-02-03).

 

Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця – AGH (м. Краків)

Проведення спільних досліджень 

 1. Виконання досліджень на базі Міжнародного Центру електронної мікроскопії:
 •  2019 р. (у рамках проекту ESTEEM-3 H2020, виконавці – проф. Никируй Л.І., проф. Горічок І.В.)
 • 2021 р. (у рамках проекту ESTEEM-3 H2020, виконавці – проф. Никируй Л.І., к.ф.-м.н. Матківський О.М.) 
 • Подання спільного проекту «Second generation photovoltaic devices with modified nanostructure and improved efficiency for sustainable development» у рамках конкурсу спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації У 2022 – 2023 рр. (керівник – проф. Никируй Л.І.)
 1. Виконання спільних досліджень у галузі термоелектрики. За результатами опубліковано понад 10 наукових публікацій у провідних наукових журналах «Materials Today Energy», «Journal of Electronic Materials», «Materials Chemistry and Physics», «Physica B: Condensed Matter», «Journal of Alloys and Compounds», «Journal of Applied Physics», тощо.

Туреччина

Університет Газі (м. Анкара)

Виконання 2-ох спільних проєктів:

 1. Проєкт наукової програми НАТО «Наука зараджи миру та безпеки» на тему «Термоелектричні матеріали та пристрої для енергозаощадження та підвищення безпеки».
  Термін виконання: 2014 – 2016.

Бюджет проєкту: 259 000 Євро.

Керівник проєкту: доц. Никируй Л.І.

 1. Українсько-турецький науковий проєкт “Нові напівпровідникові матеріали на основі телуриду свинцю для термоелектричних перетворювачів енергії” (конкурс ДФФД МОН України, Договір № M/381-2011).

Керівник проєкту: проф. Фреїк Д.М.

Німеччина

 1. Університет Марбурга імені Філіппа (м. Марбург, Німеччина) 
 2. Університетська клініка Мюнстера (м. Мюнстер, Німеччина)

Підписано тристоронню угоду між університетом Марбурга імені Філіппа, університетською клінікою Мюнстера та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника про співпрацю у напрямку виконання спільних досліджень, участю у спільних проектах, підготовкою спільних навчальних програм, обміном та стажуванням науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, тощо.

У рамках Угоди, у 2022 році розпочато виконання наукового проєкту щодо створення Німецько-українського центру передового досвіду з сучасних аналізів молекулярної медицини (MAMM).

Виконавець проєкту з української сторони – кафедри фізики і хімії твердого тіла.

Тривалість першого етапу проєкту: 01.01.2022 – 30.11.2022.

Керівник проєкту: проф. Никируй Л.І.

 

Білорусь

Інститут фізики ім. Степанова НАН Білорусі (м. Мінськ)

Виконання спільних проєктів:

1) Спільний українсько-білоруський проєкт № Ф29.1/008 “Топологічні типи і оптичні властивості нанокристалічних структур на основі сполук AIVBVI” (Договір Ф29/343-2009 від 15.05.2005 ДФФД МОН України, номер державної реєстрації 0109U004505).

Термін виконання: 2009 – 2010.

Керівник проєкту: проф. Фреїк Д.М.

2) Спільний українсько-білоруський проєкт № Ф41.1/009 “Технологія, спектральні та термоелектричні властивості багатошарових низькорозмірних гетероструктур на основі халькогенідів свинцю” (ДФФД МОН України; державний реєстраційний номер 0111U004951).

Термін виконання: 2011 – 2012.

Керівник проєкту: проф. Фреїк Д.М.

3) Спільний українсько-білоруський проєкт № Ф54.1/051 “Отримання квантово-розмірних структур на основі сполук IV-VI та дослідження  в них теплових та електронних транспортних процесів з допомогою  безконтактної лазерно-оптичної діагностики”. (ДФФД МОН України, Державний реєстраційний номер 0113U003689).

Термін виконання: 2013 – 2014.

Керівник проєкту: проф. Фреїк Д.М.

4) Спільний українсько-білоруський проєкт № Ф73/38-2017: “Теплова та електронна динаміка в низькорозмірних системах на основі сполук Pb(Sn)-Ag-Sb-Te для термоелектричних мікрогенераторів енергії підвищеної потужності” (номер державної реєстрації 0116U007721(2016 р.); 0117U003188(2017 р.)).

Термін виконання: 2016 – 2017.

Керівник проєкту: доц. Никируй Л.І.

 

Мінський державний університет (м. Мінськ).

 1. Спільний українсько-білоруський науково-дослідний проєкт: “Синтез, контроль та лазерна діагностика теплофізичних властивостей тонкоплівкових термоелектричних матеріалів на основі багатокомпонентних сполук PbSnSeTe”. Номер державної реєстрації: 0119U103330 (договір М/113-2019), 0120U104367 (договір М/64-2020).

Термін виконання: 2019 – 2020.

Керівник проєкту: проф. Никируй Л.І.

 

Республіка Молдова

Інститут прикладної фізики АН Молдови (м. Кишинів)

Науково-дослідний українсько-молдовський проєкт Держкомінформнауки № Ф38/56-2010 “Отримання з парової фази наноструктурованих тонких плівок нестехіометричного телуриду свинцю n- і p-типу провідності” (державний реєстраційний номер 0111U005500).

Термін виконання: 2010 – 2011.

Керівник проєкту: проф. Фреїк Д.М.

 

Азербайджан

Бакинський державний університет (м. Баку)

Подання спільного наукового проєкту за підтримки УНТЦ

 

Китайська Народна Республіка

участь у українсько-китайській виставці із презентацією кафедеральної розробки (м.Харбін, 2009);

Угода про наміри співпраці із Хейлудзіанським технологічних університетом (м. Харбін)

участь у українсько-китайській виставці із презентацією кафедеральної розробки (м. Вейхай, 2017).

 

Соціалістична Республіка В’єтнам

участь у українсько-в’єтнамській виставці із презентацією кафедеральної розробки (м.Ханой, 2006)

 

Бельгія

 • Презентація концепту, розробленого на кафедрі «EnergyHub» у департаменті енергетики та інновацій Європейської Комісії (2017, Брюссель)