Практика

Положення про організацію та проведення практики (2013)

Додаток до Положення про організацію та проведення практики (2013)

Положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про введення в дію програми педагогічної практики здобувачів наукового ступеня доктора філософії