ОП Прикладна фізика та наноматеріали (2020)

Нормативні дисципліни

Концепція сучасного природознавства (.pdf) (кафедра МіНТ)

Фізика твердого тіла (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Фізика напівпровідників (.pdf)(кафедра ФХТТ)

Механізми генерації і накопичення заряду в електрохімічних системах (.pdf) (кафедра МіНТ)

Фрактали (.pdf(кафедра ФХТТ)

Фізико-технічні основи термоелектричного матеріалознавства (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Наукові семінари 1 (.pdf) (кафедра ФХТТ)

 

Додаткові курси, які можуть бути обрані студентами, як вибіркові (категорія 3)

Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Точкові дефекти у кристалах (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Методи квантової теорії у фізиці наносистем (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Тонкоплівкове матеріалознавство (.pdf(кафедра ФХТТ)

Основи синергетики (.pdf) (кафедра ФіМВ)

Методологія наукових досліджень ПФН (2023)  (.pdf) (кафедра ФХТТ)

Коливання і хвилі  (.pdf(кафедра МіНТ)

Лазерні технології в прикладному матеріалознавстві (.pdf(кафедра МіНТ)

Фізика конденсованого стану речовини (.pdf) (кафедра МіНТ)

Вуглецеві та оксидні наноматеріали (.pdf) (кафедра МіНТ)

Фізика конденсованого стану  (.pdf(кафедра МіНТ)

Методи дослідження наноматеріалів (.pdf) (кафедра МіНТ)

Інноваційне підприємництво та стартапи (.pdf)